Да си припомним първо, че децата много бързо попиват това, което им казваме. Би било чудесно, ако детският език привикне в най-ранна възраст със споменаването на Аллах. Обучението на детето започва още в корема на майката. Но след като е на около две-три годишна възраст може по-сериозно да започнете да го приучавате да прави зикр (споменаване на Аллах). А преди това, ако то постоянно е чувало тези велики слова, ще започне много по-рано да казва, например Бисмиллях, Елхамдулиллях, въпреки че не ги осъзнава.

Първо трябва да се приучават да споменават Аллах сутрин, когато стават и вечер, когато си лягат, и когато се хранят или пият.

Ако детето чува зикр, след което го запаметява и след това изрича, това ще изгради здрава душевна връзка между него и Аллах Теаля. По този начин ще израства душевно и неговият характер ще бъде стабилен без отклонения иншаАллах.

Едно семейство тръгнали на път към провинцията и когато спрели за почивка, детето радостно тичало наоколо. Тогава то се върнало и попитало майка си: „Каква дуа трябва да кажем на това място?“

Следният хадис е предаден от Хауля бинт Хаким (радиаллаху анха), която е казала:
Чух Пратеника на Аллах (с.а.в) да казва:
„Всеки, който направи междинна спирка при пътуване нека да каже:
Еузю би келиматилляхи-т таммати мин шерри ма халек!
(Търся убежище в съвършенните думи на Аллах от злото на онова, което Той е сътворил), тогава нищо не ще му навреди докато си тръгне от това място.“ (Муслим)

Това дете разбрало, че мюсюлманите имат специален зикр, който да правят на различните места и в различните ситуации. Също така е разбрало истинската същност на връзката с Неговият Господ и е осъзнало, че тя съществува, защото това е научило от своите родители. Ако детето се възпитава по такъв начин, тогава то ще бъде праведен ИншаАллах и ще въздейства на неговите приятели и тези, с които е в контакт. По този начин детето ще бъде пример за околните.

Ето още една случка с дете, което расте, споменавайки Аллах и има душевна връзка с Него. Един ден малкото дете, което било на четири годинки дошло при майка си с нови дрехи, които неговата 13 годишна сестра му облякла. Майката му казала: „Позволи ми да те науча на дуата при обличане на нови дрехи.“ Детето отговорило: „Аз вече я казах!“ Майката се изненадала, защото тя знаела, че все още не е научило тази дуа. Обаче детето й казало: „Моята сестра казваше дуата и аз повтарях след нея.“

Вижте праведността на момичето, която оказала влияние и върху малкото й братче.
Препоръчително е да се започне с казването на Бисмиллях, Елхамдулиллях, Субханеллах, Аллаху Екбер, ИншаАллах. За децата те няма да представляват никаква трудност. Като свикнат с тези думички, можем да започнем да ги учим на основните дуи, които трябва да използват ежедневно. Но най-важното, което не трябва да забравяме е, че сме личен пример за тях. Когато те чуват нас, за тях е лесно само да повтарят.

Нека създадем най-здравата връзка, а именно душевната връзка на децата си с Аллах Теаля!

Advertisements