40 препоръки за мюсюлманския дом

Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния

Всички възхвали да бъдат на Аллах, ние Го възхваляваме и търсим Неговата помощ и опрощение. Търсим спасение в Аллах от злото на собствените ни души и от нашите зли дела. Когото Аллах напътва никой не може да го заблуди и когото Аллах остава заблуден никой не може да го напъти. Аз свидетелствам, че няма бог освен Аллах Единствен, без партньор или съдружник, и аз свидетелствам, че Мухаммад е Негов раб и пратеник.

Домът е благодат.

Аллах казва: “Аллах стори за вас домовете ви за отдих” (ал-Нахл 16:30)

Ибн Катхир каза: “Тук Аллах, Благословен да бъде Той и Възвишен, споменава Своята пълна благодат към Своите раби: той им е дал домове, които са спокойни и мирни обиталища за тях, в които те се оттеглят, подобно на небе, което ги покрива и им дава всякакъв вид облаги.”

Какво представлява дома за всеки един от нас? Не е ли това мястото, където човек яде, наслаждава се на интимност със съпругата си, спи и почива? Не е ли мястото, където човек може да бъде сам и където се среща със съпругата и децата си?

Не е ли домът мястото, което дава параван и защита за жените? Аллах ни казва: “И стойте в домовете си, и не се показвайте, както се показваха жените по времето на Невежеството” (Ал-Ахзаб 33:33)

Ако се замислите за тези, които са бездомни, които живеят в приюти или на улицата, или като бежанци разпръснати във временни лагери, тогава ще осъзнаете какво значи благодатта да имаш дом. Ако чуете нещастен бездомен човек да казва: “Нямам къде да се установя, нямам определено място, където да остана. Понякога спя в къщата на еди кого си, понякога в кафене или парк, или на брега на морето” тогава ще осъзнаете разрухата, която се получава от това да нямаш благодатта на дома.

Когато Аллах наказа евреите от Бану Надир, Той отне от тях тази благодат и ги прогони от домовете им, както Той казва: “Той е, Който прогони от домовете им при първото изселване неверниците сред хората на Писанието. Вие не мислехте, че ще излязат, а те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах. Но повелята на Аллах дойде при тях оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им ужас, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се, о, зрящи хора!” (ал-Хашр 59:2)

Има много причини за вярващия да обърне особено внимание на въвеждане на ред в собствения си дом.

Първо: защитавайки себе си и семейството си от Огъня на Дхеханнема (Ада) и опазвайки ги от изгарящото наказание: “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели.” (ат-Тахрим 66:6)

Второ: огромната отговорност, която носи главата на семейството в Деня на Равносметка.

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Аллах ще пита всеки пастир (или отговорен човек) относно стадото му (тези за които е бил отговорен), дали се е погрижил за него или го е изоставил, докато запита човек за неговото домакинство.”

Трето: за човека домът е място, където може да защити себе си, да стои далеч от зло и да държи собственото си зло далеч от хората. По време на фитна (кавга, борба, горест, изпитание) домът е предписаното в Исляма убежище.

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Благословен е този, който контролира езика си, чийто дом му е задоволителен, и които пролива сълзи над своите грешки.”

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Има пет неща, който направи едно от тях – Аллах ще бъде с него: посещаване на болния, излизане за джихад, влизане при водача си с намерение да го порицае и уважи, или стоене в дома си така, че хората да са в безопасност от него и той в безопасност от хората.”

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Безопасността на човек по време на фитна е в стоенето му вкъщи.”

Мюсюлманинът може да види ползата от този съвет когато пребивава в чужда земя, където е неспособен да промени злото, което го заобикаля. Тогава в дома си той би имал убежище, което щом влезне в него ще го защити от вършене на харам (забранени) неща или гледане на харам (забранени) неща, и ще защити съпругата му от безсрамно показване и разбулване, и ще защити децата му от лоша компания.

Четвърто: хората обикновено прекарват повече от времето си вкъщи, особено когато е много топло или много студено, когато вали, рано или късно през деня и след свършване на работа или училище, затова това време трябва да бъде прекарано в ибадет (богослужение) и халал (разрешени) занимания, в противен случай то ще бъде пропиляно във вършене на зло.

Пето и най-важно – обръщане внимание на дома е най-важния начин за изграждане на Мюсюлманското общество, защото обществото е формирано от домакинствата и семействата, които представляват градящите го блокове. Домакинствата формират квартали, а кварталите формират общества. Ако изграждащите блокове са здрави – обществото ще бъде основано върху законите на Аллах, стоящо здраво в лицето на враговете и изпълнено с доброта, в което зло не може да проникне. Тогава Мюсюлманските домове ще отгледат хора – стълбове на обществото, които ще го реформират и водят в правилната посока, като достойни за пример призоваващи към Аллах, търсачи на знание, искрени муджахидини (борци по пътя на Аллах), праведни съпруги, любящи майки и всякакви други видове реформатори.

Понеже проблемът е изключително важен и понеже нашите домове са изпълнени с толкова много недостатъци, злини, и примери на нехайство, това налага много важния въпрос:

Какви са начините за реформиране на домовете ни?

Това, което следва, съдържа съвет по темата. Дано Аллах ни дари с полза от това и направи така, че Мюсюлманите да съсредоточат усилията си във възраждането на Мюсюлманския дом.Ето и някои основни акценти за постигането на това:

Формиране на домакинството

Създаване на праведна атмосфера у дома

Ислямско знание в дома

Формиране на домакинство

(1) Правилно решение при избора на съпруга

“И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведните от робите и робините ви! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е прещедър, всезнаещ.” (ан-Нур 24:32)

Главата на домакинството трябва да избере праведна и подходяща жена въз основа на следните условия описани в различните хадиси (сказания на Пророка).

“Жена е избрана за съпруга заради четири неща: нейното богатство, нейното потекло, нейната красота или нейната религия. Избери тази, която е религиозна, дано ръцете ти бъдат натрити с прах (дано бъдеш в благоденствие)” (съгласни върху му)

“Този свят е целият временни удобства и най-голямото щастие в този живот е праведна съпруга.” (Разказан от Муслим, №1468)

“Нека всеки един от вас има благодарно сърце, споменаващ език (споменаващ Аллах) и вярваща съпруга, която ще му помогне относно Отвъдното.” (Разказан от Ахмад, 5/282, ал-Тирмиди и Ибн Маджа от Таубан. Сахих ал-Джами, №5231)

Според друг разказ: “Праведна съпруга да ти помогне за твоите земни и религиозни дела е най-доброто съкровище, което някой може да има.” (Разказан от ал-Байхаки. Сахих ал-Джами, №4285)

“Встъпвайте в брак с тази, която е обичаща и плодовита, защото аз ще се гордея пред другите Пророци с огромния ви брой в Деня на Съживяване.” (Разказан от Имам Ахмад. Сахих ал-Ируа, 6/195)

“Съветвам ви да встъпвате в брак с девственици, защото техните утроби са по-пресни, техните устни са по-сладки и те са по-задоволени с малко.” Според друг разказ: “…и те е по-малко вероятно да мамят.” (Разказан от Ибн Маджа. Ал-Силсилих ал-Сахиха, №623)

Също както праведна съпруга е един от четирите елемента на щастието, така и лоша съпруга е един от четирите елемента на нещастието, както е казано в сахих (достоверен) хадис: “Един от (елементите на) щастието е праведна съпруга, която когато я погледнеш се чувстваш удовлетворен, и когато си надалече чувстваш, че можеш да й се довериш относно нея и твоята собственост. И един от (елементите на) нещастието е лоша съпруга, която когато я погледнеш се чувстваш разстроен, тя продължава да те напада с думи и когато си надалеч не чувстваш, че може да й се довериш относно нея и твоята собственост.”

От друга страна също е важно да обърнем внимание на положението на бъдещия съпруг, който предлага брак на Мюсюлманката, и да приемем предложението му в съответствие със следните условия:

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Ако при вас дойде един с чиято религия и характер сте удовлетворени – тогава омъжете дъщеря си (или сестра си, и т.н.т.) за него, в противен случай ще има фитна и огромна поквара по земята.”

Всичко от гореспоменатото трябва да бъде постигнато чрез задаване на правилните въпроси, потвърждаване на фактите, събиране на информация и проверяване на източниците така, че домът да не бъде покварен и разрушен.

Праведният мъж и праведната жена заедно ще изградят праведен дом, защото “в добрата земя растението изниква с позволението на нейния Господ, а в лошата то едвам изниква с мъка…” (ал-Араф 7:58)

(2) Стремейки се да напъти съпругата си

Ако нечия съпруга е праведна това наистина е благодат и то е от Даровете на Аллах. Ако не е праведна – тогава е задължение на главата на домакинството да се стреми да я напъти. Всеки от следните сценарии може да е влязъл в сила:

Отначало човек може да сключи брак с жена, която не е религиозна, защото самият той тогава не е бил религиозен; или може да се ожени за нея с надеждата да я напъти; или пък под натиска на роднините си например. В тези случай той трябва усърдно да се стреми да я напъти.

Човекът също още от самото начало трябва да осъзнае, че напътствието идва от Аллах, и че Аллах е Този, Който поправя хората. Една от благодатите Му към Неговия раб Закария (мир на него) е била както Той казва: “…и за него поправихме съпругата му…” (Ал-Анбия 21:90) Това поправяне може да е било физическо или религиозно. Ибн Аббас (Аллах да е доволен от него) каза: “Тя беше безплодна и не можеше да има деца, след това роди дете.” Ата каза: “Тя имаше груб език и Аллах я поправи.”

Има различни начини за напътване на съпругата като:

Обръщане внимание на поправяне на ибадета й към Аллах във всичките му аспекти, както ще бъде подробно разгледано по долу.

Стремейки се да заздрави имана й като:

насърчавайки я да се кланя нощем (кийам ал-лайл)

насърчавайки я да чете Коран

насърчавайки я да научи наизуст “адкар” дуи и да помни правилните времена и ситуации за казването им

насърчавайки я да дава милостиня

насърчавайки я да чете полезни Ислямски книги

насърчавайки я да слуша полезни Ислямски лекции, които могат да увеличат знанието и заздравят имана – и да продължава да й доставя нови

да избере добри, религиозни приятелки за нея, с които тя може да образува връзки на сестринство и да има добри разговори и целенасочени посещения

предпазвайки я от зло и блокирайки всички пътища, по които може да я достигне като я държи далеч от лоша компания и лоши места

Създаване на праведна атмосфера у дома

(3) Сторване дома на място за споменаване на Аллах

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Примера на къща в която Аллах е споменаван и къщата в която Аллах не е споменаван е този на живите и мъртвите съответно.”

Ние трябва да направим домовете си места където Аллах е споменаван по всякакви начини дали в сърцата ни, с думи, по време на молитва, чрез четене на Коран, чрез обсъждане на Ислямски въпроси или чрез четене на различни видове Ислямски книги.

Колко много Мюсюлмански домове в наши дни са мъртви защото няма споменаване на Аллах, както е посочено в горния хадис. А и по какъв друг начин да изглеждат, когато всичко което се чува в тях е музиката на Шейтана с инструменти и пеене, говорене зад гърба, злословене и клюкарстване?

Как трябва да бъдат когато са изпълнени със зло и грях, като харам смесване на хора от различен пол и безсрамно показване между роднините, които не са махрам, или съседи, които влизат в дома?

Как могат ангелите да влизат в дом като този? Възродете домовете си с всякакъв вид дикр (споменаване на Аллах), дано Аллах има милост над вас!

(4) Сторване на домовете на кибла

Това което се има предвид е взимане на домовете за място на ибадет.

Аллах казва: “И повелихме на Муса и брат му: “Вземете домове за своя народ в Египет и сторете домовете си места за поклонение, и отслужвайте молитвата ­ и благовествай вярващите!” (Юнус 10:87)

Ибн Аббас (Аллах да е доволен от него) каза: “На тях им бе заповядано да вземат обиталищата си като места за молитва (буквално “джамии”)”

Ибн Катхир каза: “Това – и Аллах знае най-добре – е било поради интензивността на изпитанието, което са срещали от Фараона и неговите хора. Било им е заповядано да се молят много, както Аллах казва: “О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва!” (ал-Бакара 2:153), и както е разказано в хадис, че Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) винаги когато е бил опечален от нещо се е молил.”

Това обяснява важността на ибадета в дома, особено във времена когато Мюсюлманите са в позиция на слабост, както се случва на някои места, където Мюсюлманите на могат да се молят открито пред куффар (неверниците). В този контекст можем да се замислим за михраба на Мариам, който е бил нейното място за ибадет, както Аллах казва: “…всякога, щом Закария влизаше при нея в нейното светилище, намираше там препитание…” (Ал Имран 3:37)

Сахаба (Аллах да е доволен от тях) са били ревностни относно кланяне на молитвата в домовете им – отделно от фард (задължителните) молитви (които те кланяли с джамат в джамията) – и има трогателна история относно това. Махмуд ибн ал-Рабии ал-Ансари разказва, че Утбан ибн Малик (Аллах да е доволен от него) – който е бил един от Сподвижниците на Пратеника (мир и благословиите на Аллах да са над него) и един от Ансар (помощниците) взели участие в битката на Бадр – дошъл при Пратеника на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) и казал: “Губя зрението си, а аз водя моите хора в молитва. Когато вали, долината между мен и тях се наводнява и аз не мога да отида до тяхната джамия да ги водя в молитва. О, Пратенико на Аллах, бих желал да дойдеш и да се кланяш в моя дом за да мога да го взема като място за молитва.” Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Ще направя това, ин ша Аллах.” Утбан (Аллах да е доволен от него) каза: “На следващия ден Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) и Абу Бакр (Аллах да е доволен от него) дойдоха на сутринта. Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) поиска разрешение да влезне и аз му дадох разрешение. Той не седна докато не влезна в къщата, после каза: “Къде би желал да се кланям в твоята къща?” Аз му показах ъгъл от къщата, тогава Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) застана прав, каза Такбир и ние застанахме в редица зад него, а той се кланя два раката и даде салам към края на молитвата” (Разказан от ал-Букхари, ал-Фатх, 1/519)

(5) Духовно обучение за членовете на домакинството

Аиша (Аллах да е доволен от нея) каза: “Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) кланяше кийам през нощта и когато свършваше с кланянето на уитр казваше: “Стани и кланяй уитр, о, Аиша” (Разказан от Муслим, Муслим би Шарх ал-Науауи, 6/23)

Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Дано Аллах има милост над човека, който става през нощта и се кланя, след това събужда съпругата си да се кланя и ако тя откаже той хвърля вода в лицето й” (Разказан от Имам Ахмад и Абу Далуд. Сахиих ал-Джами, №3488)

Насърчавайки жените от домакинството да дават милостиня е друг начин за увеличаване на вярата. Това е нещо много важно, което Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) насърчи, когато каза: “О, жени! Давайте милостиня, защото аз съм видял, че вие съставлявате мнозинството от обитателите на Ада.” (Разказан от ал-Букхари, ал-Фатх, 1/405)

Една от новите идеи е у домовете да има кутия за дарения за бедните и нуждаещите се – каквото е сложено в нея принадлежи на тях, защото тя е техния съд в Мюсюлманския дом.

Ако членовете на семейството видят някой измежду тях да говее на ал-Айам ал-Биид (13, 14 и 15 от всеки Хиджри месец), Понеделниците и Четвъртъците, Тасуа и Ашура (9 и 10 от Мухаррам), Арафа, и постоянно в Мухаррам и Шабан, това ще бъде пример и причина за тях да постъпят по същия начин.

(6) Обръщане внимание на адкар и Сунна дуите, които са свързани с дома

Aдкар за влизане вкъщи:

Муслим разказа в своя Сахих, че Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Когато който и да е от вас влезе в дома си и спомене Името на Аллах, когато влиза и когато яде, Шейтана казва: “Нямаш място за пребиваване и нищо за ядене тук”. Ако влиза и не споменава Името на Аллах когато влиза, (Шейтанът) казва “Имаш място за пребиваване”. Ако не споменава Името на Аллах когато яде, (Шейтанът) казва: “Имаш място за пребиваване и нещо за ядене” (Разказан от Имам Ахмад, ал-Муснад, 3/346; Муслим, 3/1599)

Абу Далуд разказа в своя Сунан, че Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Ако човек излиза от къщата си и казва: “Бисмиллах, тауакалту ала Аллах, лаа хаула уа ла куллата илла биллах (В Името на Аллах, доверявам се на Аллах, няма помощ и няма сила освен в Аллах)” ще му бъде казано: “Това ще се погрижи за теб, ти си напътен, ти имаш каквото ти е нужно и си защитен” Шейтанът ще стои далече от него, а друг шейтан ще му каже: “Какво можеш да направиш с човек, който е напътен, дарен с препитание и защитен?” (Разказан от Абу Далуд и ал-Тирмиди. Сахих ал-Джами, №499)

Сиуак

Имам Муслим разказа в своя Сахих, че Аиша (Аллах да е доволен от нея) каза: “Когато Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) влизаше в къщата си, първото нещо което правеше беше да използва сиуак.” (Разказан от Муслим, Китаб ат-Тахарах, Глава 15, №44)

(7) Постоянно четене на Сура ал-Бакара в къщата за да се отблъсне Шейтана

Има много хадиси относно това:

Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Не сторвайте домовете си на гробове. Шейтанът бяга от къща, в която Сура ал-Бакара се чете.” (Разказан от Муслим, 1/539)

Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Четете Сура ал-Бакара във вашите къщи, защото Шейтанът не влиза в къща, в която Сура ал-Бакара се чете.” (Разказан от ал-Хаким в ал-Мустадрак, 1/561; Сахих ал-Джами, №1170)

За добродетелите на последните два айета (знамения) от тази сура и ефектът от четенето им в къщата Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Аллах написа документ две хиляди години преди да създаде Небесата и Земята, който е пазен близо до Трона и Той низпосла два айета от него с който завърши Сура ал-Бакара. Ако те се четат в къща за три поредни нощи – Шейтанът няма да я доближи.” (Разказан от Имам Ахмад в ал-Муснад, 4/274 и други. Сахих ал-Джами, №1799)

Ислямско знание в дома

(8) Образоване на семейството

Това е задължение, което главата на семейството трябва да изпълни в подчинение на заповедта на Аллах: “О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!” (ат-Тахрим 66:6) Този айет е основния принцип относно обучаването и възпитаването на семейството, повеляването им на одобряваното и възбраняването им на порицаваното. Следват някои от коментарите на Муфассирин (тълкувателите на Корана) върху този айет за това, което засяга задълженията на главата на семейството.

Катада каза: “Той трябва да им заповяда да се подчиняват на Аллах и да им забрани да Му се възпротивяват, и да ги напъти в съответствие със заповедите на Аллах, и да им помогне да направят това.”

Даххак и Мукатил казаха: “Задължение на Мюсюлманина е да научи своето семейство, включително роднини и семейните роби, какво Аллах им е наложил и какво им е забранил.”

Али (Аллах да е доволен от него) каза: “Учете ги и ги дисциплинирайте.”

Ат-Табари каза: “Ние трябва да научим децата и съпругите си религията и доброта, и което им е нужно от добри обноски. Ако Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) насърчаваше обучаването на семейните слугини, които бяха робини, тогава какво мислите за вашите деца и съпруги, които са свободни?”

Ал-Букхари каза в своя Сахих: “Глава: човек обучаващ своите робини и съпруга.” След това цитира хадиса от Пратеника на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него): “Има трима, които ще имат двойна награда: …човек, който има робиня, която учи на добри обноски и я научава добре, и я учи на знание и я научава добре, след това я освобождава и се жени за нея – той ще има две награди.”

Ибн Хаджар каза, коментирайки този хадис: “Заглавието на Главата се отнася специално за робините и по аналогия за съпругите и означава, че ученето на свободната съпруга на задълженията й към Аллах и Сунната на Неговия Пратеник (мир и благословиите на Аллах да са над него) е видимо по-важно от обучаване на робините.”

Задълбочен в делата си, работата и другите задължения човек може да забрави да отдели време за обучаване на своята съпруга. Един от начините за решаване на този проблем е определянето на специално време за семейството и дори за други роднини, в което да се преподават уроци. Той може да осведоми всички за времето и да ги насърчи да идват редовно така, че това да бъде постоянно задължение за него и за тях. Нещо подобно се е случило по времето на Пророка (мир и благословиите на Аллах да са над него).

Ал-Букхари каза: “Глава: може ли да бъде даден на жените ден специално за тях да търсят знание” и цитира хадис от Абу Саид ал-Худри (Аллах да е доволен от него): “Жените казаха на Пророка (мир и благословиите на Аллах да са над него): “Мъжете винаги ни изпреварват и се натълпяват и ние не можем да стигнем до теб, затова определи ден за нас, когато можем да идваме при теб.” И така той (мир и благословиите на Аллах да са над него) определи ден за тях, когато се срещаше с тях и ги учеше.”

Ибн Хаджар каза: “Подобен разказ бе предаден от Сахл ибн Аби Салих, от Абу Хурайра, според който Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) е казал: “Вашата определена среща е в къщата на еди кого си” и след това той отивал при тях и им говорил.

От това разбираме, че жените трябва да бъдат учени в техните къщи. Съпругите на Сахаба са били особено ревностни по отношение на придобиване на ислямско знание. Да се насочват всички усилия единствено към мъжете, без да се взимат предвид и жените, е сериозен недостатък от страна на призоваващите и главите на домакинството.

Читателите може да запитат какво трябва да бъде изучавано при положение, че се определи ден за това и всеки от семейството бъде известен? Откъде да започнем?

Предлагам ви да започнете да обучавате семейството си и по-специално жените правейки проста програма и използвайки следните книги:

Тафсирът на ал-Аллама Ибн Сади – Тайсир ал-Карим ал-Рахман фи Тафсиир Калаам ал-Маннаан, публикуван в седем тома и написан на достъпен език.

Рийад ас-Салихин – може да обсъждате хадисите заедно с бележките към тях. Също така може да използвате кнагата Нузхут ал-Муттакин.

Хасан ал-Усуах бимаа тубита ан Аллахи уа Расулихи фил-Нусуах, от ал-Аллама Сиддик Хасан Хан.

Също е важно да се обучават жените на ахкам на фикх, като правилата на тахара (чистота) и менструалното и след родилното кръвотечение; салат (намаз), закат, сиам (уруч) и хадж. Някои от отсъжданията за храната и питиетата, дрехите и украшенията, сунан ал-фитра, правилата за мухарим (кой е махрим роднина и кой не е), отсъжданията за пеенето и фотографията и т. н. т.

Друг от способите при обучаване на жените е да им напомняме за уроците и лекциите давани от заслужаващи доверие учени и търсачи на знание, на които те могат да присъстват така, че да имат разнообразие от източници на знание.

(9) Съставяне на Ислямска библиотека във вашия дом

Друго нещо, което ще спомогне в поучаване на семейството ви и ще им даде възможност да изградят правилно разбиране на религията, и следване на нейните закони и правила, е да имате собствена Ислямска библиотека у дома. Не е нужно тя да е огромна – важното е да се избират добри книги и да се оставят на достъпно за всеки място, като насърчавате членовете на семейството да ги четат.

Може да сложите книги в чист и подреден ъгъл на дневната, на подходящо място в спалнята или стаята за гости. Така ще е лесно за всеки от семейството да чете постоянно.

За да може библиотеката да е съставена по подходящ начин – и Аллах обича нещата да са направени така – е уместно да включите бележки, за да могат членовете на семейството да имат достъп до различни теми и децата да ги използват за техните изследвания. Също така трябва да включите книги на различни нива, за да могат стари и млади, мъже и жени да ги четат. Подходящо е да имате книги предназначени за подаряване на гости, приятелите на децата и посетители на семейството, но се опитайте да се сдобиете с добре оформени книги, редактирани подходящо и с посочени източници и класификация на хадисите. В избора си може да се посъветвате с хора, които имат опит и познания в областта на книгите. Добра идея е също книгите да бъдат подредени по предмет и теми – книгите по Тафсир на една етажерка, книгите по хадис на друга, книгите по фикх на трета и т.н.т. Някой от семейството може да състави азбучен или тематичен списък на книгите, с което ще улесни търсенето на книги.

(10) Домашна аудио библиотека

Наличието на касетофон у дома може да бъде използвано за добро или за зло. Как бихме могли да го използваме така , че да спечелим благоволението на Аллах?

Един от начините да постигнем това е да имаме домашна аудио библиотека съставена от касетки с Ислямски лекции.

Слушане на касети с Коран, четен от някои от Имамите, като например записаните по време на Тарауих молитвите, биха имали огромно въздействие върху членовете на семейството. Това също ще ги предпази от слушане на музиката и пеенето на Шейтана, защото не е правилно думите на Ар-Рахман (Аллах) да бъдат смесвани с музиката на Шейтана в сърцето на вярващия.

Касети с фатуа (фетви) също биха имали ефект върху семейството и биха им помогнали да разберат различните отсъждания на религията. Мюсюлманите трябва да обърнат особено внимание на източниците, от които взимат фетви, защото това е свързано с религията, затова внимавайте откъде взимате религията си. Трябва да я взимате от някого, за когото се знае, че е праведен и богобоязлив, който основава фетвите си на достоверни хадиси, не е сляп последовател на мезхеб и следва среден път, без да бъде краен или твърде снизходителен. Питайте специалист. “…Всемилостивия ­ питай за Него знаещите.” (ал-Фуркан 25:59)

Слушането на лекции от тези, които се стремят да увеличат самосъзнанието на Уммата (общността), да установят доказателствата и да отрекат злото е много важно за Мюсюлманския дом. Има много касетки и лекции, затова Мюсюлманинът трябва да знае как да отличи заслужаващите доверие лектори от другите. Някои от техните характеристики са:

Лекторът трябва да бъде вярващ в акидата на Спасената Група, Ахл Сунна уал-Джама, придържащ се към Сунната и твърдо отхвърлящ бидатите. Той трябва да бъде умерен – нито краен, нито снизходителен.

Трябва да базира лекциите си на достоверни хадиси и да внимава за слабите и измислените.
Той трябва да се съобразява със ситуациите на хората и положението на уммата (общостта), да предлага най-подходящото за разрешаване на дадения проблем в зависимост от нуждите на хората.
Той трябва да казва истината и да не говори лъжи, да не се опитва да угоди на хората с действия, които разгневяват Аллах.
Често виждаме, че касети за децата имат огромен ефект върху тях, независимо дали чрез улесняването им да запаметят Корана слушайки изпълнението на млад четец, или различни дуи, които се учат в различно време през деня и нощта, или “нашиид” (религиозни “песни” без инструментален съпровод) с съдържателен текст и други подобни.
Подреждане на касетите в шкафчета ще улесни използването им и също ще ги предпази да не бъдат повредени или с тях да си играят малки деца. Също трябва да подаряваме или да заемаме касетките и на други след като вече сме ги слушали. Поставянето на касетофон в кухнята ще бъде от голяма полза за жената в къщата, а също така и в спалнята за да може полезно да бъдат използвани и последните мигове на деня.

(11) Канене на добри, праведни хора и търсещи знание да посетят дома
“Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени” (Нух 71:28)
Ако вярващи хора влизат във вашия дом това ще увеличи неговата светлина (нур) и от разговорите и дискусиите ви ще има голяма полза. Този, който ухае като чудесен парфюм ще ви даде нещо, или вие ще купите нещо от него, или ще усетите, че има приятно ухание. Когато деца, братя и родители седят с такива посетители, а жените слушат зад завеса, това преживяване е от голяма полза за образованието на всички. Когато каните добри хора в дома си, вие се предпазвате от посещението на лоши.
(12) Научаване Ислямските отсъждания отнасящи се за къщите.
Това включва:
Кланяне на намаз в къщи
Относно мъжете Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Най-добра молитва е молитвата на мъж в неговия дом – с изключение на задължителните молитви.” (Разказан от ал-Букхари, ал-Фатх, №731)
Задължително е да се кланят (петте молитви) в джамията, освен ако има основателно извинение. Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) също каза: “Доброволните молитви, които мъж кланя в своя дом ще му донесат повече награда от доброволните му молитви кланяни в местата на другите хора, също както задължителните му молитви кланяни с хората са по-добри от задължителните му молитви кланяни сам.” (Разказан от Аби Шайбан. Сахих ал-Джами, №2953)
Относно жените, колкото по навътре в нейния дом е мястото й за молитва, толкова по-добре, защото Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Най-добрата молитва за жената е (кланяната) в най-далечната част на нейната къща.” Разказан от ат-Табарани. Сахих ал-Джами, №2953)

Човек не бива да бъде кланян (воден) в молитва от друг в собствената си къща и никой не трябва да сяда там, където обикновено седи господарят на къщата, освен с неговото позволение. Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Човек не бива да бъде воден в молитва в мястото където има власт и никой не бива да сяда на неговото място в къщата му, освен с негово позволение.” (Разказан от ат-Тирмиди, №2772) Така естествено никой не трябва да минава напред за да го води в молитва, дори да чете Корана по-добре от него, в мястото, което той притежава или където има власт като собственик на къща или имам на джамия. Също така не е разрешено да се сяда на личното място на господаря на къщата, освен с негово разрешение.
Търсене на разрешение за влизане
“О, вярващи, не влизайте в домове, освен в собствените си, докато не поискате разрешение и не поздравите обитателите им! За вас това е най-доброто, за да се поучите.
И ако не намерите никого там, не влизайте, докато не ви се позволи! И ако ви бъде казано: “Върнете се!”, тогава се върнете! За вас това е най-чистото. Аллах знае вашите дела.” (Ан-Нур 24:27,28)
“…Влизайте в домовете през вратите им!…” (Ал-Бакара 2:189)
Разрешено е да се влиза в къщи, които са празни като къщи приготвени за гости, ако има основателна причина за това. “Не е грях за вас да влизате в необитаеми домове, в които има ваше имущество. Аллах знае какво разкривате и какво потулвате.” (Ан-Нур 24:29)
Да не се чувства неудобно и да не се срамува да яде в къщите на приятели и роднини, и в къщи на приятели, роднини и други от чийто къщи има ключ, ако те нямат възражение против това. “Няма за слепеца притеснение и няма за куция притеснение, и няма за болния притеснение, нито за самите вас да ядете в своите домове или в домовете на бащите си, или в домовете на майките си, или в домовете на братята си, или в домовете на сестрите си, или в домовете на чичовците си, или в домовете на лелите си, или в домовете на вуйчовците си, или в домовете на вуйните си, или там, откъдето имате ключове, или при ваш приятел. Няма грях за вас да ядете заедно или поотделно…” (Ан-Нур 24:61)
Да се казва на децата и слугите да не влизат без разрешение в спалните и личните стаи на родителите по времето когато обикновено хората спят, като преди Фаджр (Сабах), по пладне и след Иша (Ятсъ), за да не видят нещо неуместно. Ако в друго време случайно видят нещо то е простимо, защото те са таууафифин (тези, които ходят из къщата) и е трудно да бъдат спрени. Аллах казва: “О, вярващи, нека онези, които са под властта на десниците ви и онези от вас, които не са достигнали зрелост, да ви искат позволение три пъти: преди молитвата в зори и когато сваляте одеждите си по пладне, и подир нощната молитва ­ три случая, в които може да сте съблечени. Извън това не е грях нито за вас, нито за тях да влизате едни при други. Така Аллах ви разяснява знаменията. Аллах е всезнаещ, премъдър.” (Ан-Нур 24:58)
Забранено е да се гледа в къщите на други хора без тяхното разрешение. Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Който гледа в нечия къща без негово разрешение – извадете очите му и няма дийа или кисас (кръвни пари или възмездие) в този случай.” (Разказан от Ахмад, ал-Муснад, 2/385; Сахих ал-Джами, №6046)
Жена, която е била разведена с талак за първи или втори път (и все още може да се завърне при своя съпруг) не бива да напуска или да бъде заставяна да напусне нейния дом по време на изчаквателния период идда и трябва да бъде осигурявана финансово. Аллах казва: “О, Пророче, ако се развеждате с жените, развеждайте се с тях в срока, затова и пресмятайте срока, и бойте се от Аллах, вашия Господ! Не ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява себе си. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.” (Ат-Талак 65:1)
Разрешено е за мъж да изостави своята опърничава съпруга вътре или вън от дома, според предписаното от Ислямския закон Шариа в дадения случай. Доказателството за изоставянето вътре в къщата е знамението: “…[после] се отдръпнете от тях в постелите…” (Ан-Ниса 4:34) Относно изоставяне на жените вън от дома – това се случило когато Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) изоставил своите съпруги, оставяйки ги в техните апартаменти, а самият той отседнал в стая вън от къщите на своите съпруги. (Разказано от ал-Букхари, Китаб ат-Талак, Баб фил-Ила)
Човек не трябва да стои сам в къщата. Ибн Умар (Аллах да е доволен от него) разказва, че Пророкът (мир и благословиите на Аллах да са над него) забранил стоенето сам и че човек не бива да стои сам през нощта или да пътува сам. (Разказано от Ахмад в ал-Муснад, 2/91). Това е заради чувството на самота, което човек изпитва когато е сам, и заради вероятността от нападение от врагове или разбойници, или болест. Ако човек има другар той може да му помогне в случай на нападение или ако се разболее. (Виж ал-Фатх ал-Раббани, 5/64)
Да не се спи на покрива на къщата, ако няма предпазна ограничаваща стена, за да не се падне. Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) каза: “Който спи на покрива на къща, която няма защитна стена, никой не е отговорен за това, което му се случва.” (Разказан от Абу Далуд, ал-Сунан, №5041; Сахих ал-Джами, №6113; коментарът му е в Аун ал-Мабуд, 13/384) Това е защото заспалият може да се претърколи в съня си и ако няма преграда може да падне от покрива и да умре. В този случай никой не бива да бъде обвиняван за смъртта му; или неговото невнимание ще доведе до това Аллах да вдигне Своята защита от него, защото не е взел нужните предпазни мерки. Хадисът може да означава и двете.
Домашните котки не правят съдовете наджис (нечисти) ако пият от тях, нито пък храната, ако ядат от нея. Абдуллах ибн Аби Кутада разказва от баща си, че му била донесена вода за да вземе абдест, когато дошла котка и пийнала от нея. Той взел водата и извършил абдест с нея, а те казали: “О Абу Кутада! Котката пи от нея.” Той казал: “Аз чух Пратеникът на Аллах (мир и благословиите на Аллах да са над него) да казва: “Котките са част от домакинствата и те са сред тези, които ходят из вашите къщи” (Разказан от Ахмад в ал-Муснад, 5/309; Сахих ал Джами, №3694). Според друг разказ той е казал: “Те (котките) не са наджис; те са сред тези, които ходят наоколо (ал-таууафифин уал-таууафат – отнася се за децата, слугите и т.н.т.) във вашите къщи.”

Advertisements