„Пусна Той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не престъпват.“ (Коран, Сура 55, Аят 19-20)

Аллах казва в Корана:

„Той е, Който разположи в съседство двете морета, едното ­ сладко, утоляващо жаждата, а другото ­ солено, горчиво. И стори между тях граница и възбранена преграда.“ (Коран, Сура 25, Аят 53)

 

Advertisements