Покана към Исляма

 

Скъпи читатели,

Поздравяваме ви за това, че сте решили да се занимавате с Исляма. За повечето хора вярата и религията са заели едно незначително място. Кой пита все още за смисъла на живота, кой е благодарен за всичките прекрасни неща на този свят, кой няма повече въпроси от отговори? В България знаем много малко за Исляма. В училищата не се преподава Религия и информацията от медиите е рядко обективна. Поради големия зрителски интерес, на телевизионния екран се виждат почти само трагични събития. Въпросът за истинската същност на Исляма остава без отговор. Тук ще бъдат изложени обективни знания.

Защото знанието е сила!

Трите големи монотеистични Религии са свързани чрез вярата в Един Бог.

Всички пророци, от Адам до Абрахам, Моисей, Исус, и чак до Мухаммед, са пророците на мюсюлманина. Той вярва в тях и ги уважава без да прави разлика. Всички Божии послания, от Тората, Псалмите, Евангелието до Корана са за мюсюлманина откровения на Един и същ Бог.

По историческия си произход Християнството следва Юдейството и най-накрая е Ислямът. Всяка една от тези религии има пророк, който е предал Божиите слова на хората. За разлика от Исляма, който уважава пророците, евреите отричат пророчеството на Исус, а християните отричат пророчеството на Мухаммед. Тук ще си позволим въпроса: Коя Религия всъщност е изповядвал Исус (мир нему)? Исус (мир нему) е бил етнически погледнато евреин, който допълнил Божието откровение към хората и подновил ситуацията на Религията по онова време чрез действията си и Божиите слова. За съжаление няма автентични предания от неговото време. Както е доказано Новият завет е бил неколкократно променен.

„Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: “Това е от Аллах.” ­ за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!“ (Коран 2:79)

Ислямът ни помага значително. Пророкът Мухаммед (Аллах с мир да го дари) също е възродил Божието послание 600 години по-късно. Тук обаче не става въпрос за една нова религия, както често погрешно се разбира, а за обмисляне и възраждане на вече предадените инструкции на Ной, Абрахам, Муса и Исус, които непрекъснато били променяни от хората или били фалшифицирани умишлено.

„О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.“ (Коран 5:15)

Според Корана пророкът Мухаммед е бил изпратен до всички хора, също и до християните и юдеите.

„Кажи: “О, хора, аз съм Пратеника на Аллах при всички вас ­ на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друг бог освен Него. Той съживява и Той умъртвява. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник ­ неграмотния Пророк, който вярва в Аллах и в Неговите Слова, и го следвайте, за да сте напътени!”“ (Коран 7:158)

„И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.“ (Коран 21:107)

„Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.” (Коран 33:40)

“Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете “ ­ (Коран 25:1)

(бл. п.: “Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава доброто от злото, истината ­ от лъжата.)

Като литературна творба Коранът никога не е бил променян и съществува до ден днешен в първоначалния си вид.

Понеже Коранът е последното Божие послание до всички хора, Бог обещал да го запази от поправки и фалшификации до съдния ден.

“Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.“(Коран 15:9)

(бл. п.: “ Напомнянето е Свещеният Коран.“)

Като доказателство за това ни служи факта, че милиони мюсюлмани по цял свят (не само араби) могат да рецитират наизуст Корана, който се състои от 604 страници.

Само че: Защо почти никой християнин не знае какво пише в Корана?

“О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас, като ви даде разяснения подир прекъсване след пратениците, за да не кажете: “При нас не дойде благовестител, нито предупредител.” Вече дойде при вас благовестител и предупредител. Аллах за всяко нещо има сила.“ (Коран 5:19)

Въпросите за Исляма в днешно време се въртят за съжаление около почти маловажни неща. Защо мюсюлманките носят забрадки? Дори ако се отвърне на въпроса с въпрос, като например: Защо преди 100 години почти всички жени са носели забрадки, предимно по време на църковната служба? Защо монахините са забулени? Или: Защо Мария, като образец на християнките, се изобразява винаги със забрадка? – дори тогава тази дискусия няма нищо общо с трезвото мислене. Покриването на главата е знак за Вяра, а не само белег (както и носенето на кръст при християните). Също така и въпросът, защо психично объркани хора извършват престъпления в името на Аллах, се разминава със същността на нещата. Факт е, че хора, които се смятат за вярващи, понякога разбират погрешно религията си. Кръстоносните походи при християните са добър пример за това. Всички религиозни общности, както и Ислямът, се дистанцират от насилието срещу хора, животни и природа. Много по-важно е да се разбере, че в Корана наравно с изясняването на предишните Божии откровения към пророците, ясно се представя и смисълът на живота. В Корана и Хадисите подробно са описани норми за морала, етиката и държането в обществото, както и обяснения за свободната воля и съдбата. Старият, Новият Завет и Корана, както и преводите му, са част от общата култура на всеки един човек.

Също така се изяснява объркването на християните относно представата им за  „Добрия Бог“.

Всемогъщият Бог има различни, перфектни качества. Той е добър, милостив, любящ, но и силен в наказанието.

“И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толкова отгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня на възкресението. И Аллах ще им покаже, каквото не са допускали. “ (Коран 5:19)

„В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хората опиянени. Ала не са опиянени те, но мъчението на Аллах е сурово.“ (Коран 22:2)

В проповедите си духовниците на християнската религия се спират само върху качеството „Добрия Бог“, „Добрия Бог“, „Добрия Бог“.

Разболее ли се обаче някой, често чуваме „Къде беше Добрият Бог?“

Всесилният Бог е предопределил за човека болестта и здравето. Всичко с мъдрост. Щяхме ли да разпознаем здравето, ако я нямаше болестта?

Широко разпространеното мнение сред християните, че всеки сравнително добър човек ще бъде награден от милостивия Бог след смъртта си, е доста съмнително. Как е възможно например в продължение на цяла седмица да се вършат грехове и те да бъдат опростени на неделната литургия? Или пък един масов убиец като Адолф Хитлер ще влезне в Рая като Католик?

Всемогъщия Бог ни информира в Корана, че всички дела се записват в една лична книга и че след смъртта ни ще получим по нея възмездие.

На съдния ден Всемогъщият Бог ще награждава с милосърдие и ще наказва със справедливост.

В Корана и Хадисите се обръща голямо внимание на описанието на Рая и Ада. Ако не сме наясно с последствията от делата ни, не сме и в състояние да се замислим над ежедневното ни поведение. Колко още трябва да чака човек, докато разпозне истината? Откъде да знаем кое е добро и кое лошо, след като не сме запознати с източниците в оригинал? Непосредствено след смъртта ни ще ни бъде съобщен резултатът на живота ни – точно както след изпит. Защото животът ни е един единствен изпит, който може да вземем или да не вземем.

Само знаещите се страхуват от Аллах.

 

Решението е ваше – точно затова Бог ни е дал свободна воля и разум. Нека Той да ни помага всеки ден да живеем съобразно законите Му. Надяваме се тази, събрана от различни източници информация да събуди интереса ви и ви каним да хвърлите един неутрален поглед върху най-важното послание във вашия живот: погледът върху смисъла на живота!

Източник: http://www.islam-web.info

Advertisements