Един скъперник натрупал чрез търговия и заемане, три хиляди динара. Имал имоти и сгради, и всякакви богатсва.Тогава решил , че ще прекара една година в забавления, живеейки удобно и тогава ще реши какво да е бъдещето му.

Но, почти веднага след като спрял да трупа състояние, Ангелът на Смъртта се появил пред него , за да му вземе душата.

Скъперникът опитал, чрез всички аргументи, които можал да събере, да разуебди Ангелът, който бил непреклонен.Тогава мъжът казал:

“ Дай ми само още три дни и ще ти дам една трета от притежанннията си“.

Aнгелът отказал, дръпнал го , за да вземе живота му.

Мъжът казал:

„Ако ми дадеш само още два дни живот ще ти дам двеста хиляди динара от състоянието си“.

Но ангелът не го слушал. Дори отказал да му даде и само ден за всичките му три хиляди динара.

Скъперникът казал:

„Моля те дай ми време само да напиша нещо кратко“

Този път ангелът му позволил, това единствено желание и мъжът написал, със собсвената си кръв:

„Човече , използвай живота си. Не можах да купя и един час за три хиляди динара. Убеди се, че разбираш цената на времето си“.

Advertisements