а й определи мехир, което е условие за правилен никях. Всевишният Аллах казва:

“И давайте на жените задължителната плата от сърце! А ако ви отстъпят нещо от него, яжте го със здраве и охота!”
/Ниса 4/

* Да осигури издръжката на жена си и децата си, както и облеклото им според възможностите си. Всевишният Аллах казва:

“Заможният да даде (за жената и детето) според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил!”
/Таляк 7/
“А майките да кърмят рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши. Онзи, чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая.”
/Бакара 233/
Също така мъжът е длъжен да осигури подходящо жилище за нея и децата си. Всевишният Аллах казва:
“О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!”
/Техрим 6/

* Да я научи на онова от религията, което й е нужно, ако тя не го знае. Мъжът трябва да й повелява да си отслужва молитвите на време и редовно, а също да изпълнява и другите ибадети. Мъжът не бива да й позволява да се появява пред хората разголена и да се среща с чужди мъже. Всевишният Аллах казва:

“О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!”
/Техрим 6/

* Да не върши неща, които й вредят, заради хадиса на Мухаммед (салляллаху алейхи уе селлем):

“Не вреди на себе си, не вреди и на останалите!”
/Малик 36/

* Да бъде справедлив при разпределяне на материалните блага в семейството си.
* Съпрузите да съжителстват в разбирателство със съпругите си. Всевишният Аллах казва:

“И живейте с тях както подобава.”
/Ниса 19/

Advertisements