Най-красивата сълза е в мига, когато се разделяш с греха.
Най-красивата сълза е в мига, когато се покайваш от извършен грях.
Най-красивата сълза е в мига, когато отхвърляш лошите приятели.
Най-красивата сълза е в мига, когато хванеш ръката на своя искрен приятел.
Най-красивата сълза е в мига, когато си на седжде.
Най-красивата сълза е в мига, когато си на поклон пред Аллах.
Най-красивата сълза е в мига, когато си вдигнал ръцете си към Аллах със смирение.

Най-красивата сълза е в мига, когато Аллах откликне на дуата ти.
Най-красивата сълза е в мига, когато отстраняваш зло от хората.

Най-красивата сълза е в мига, когато извършиш добро дело.
Най-красивата сълза е в мига, когато погалиш главата на сираче.
Най-красивата сълза е в мига, когато чуеш щастлива новина.
Най-красивата сълза е в мига, когато се срещнеш със семейството си след раздяла.

Най-красивата сълза е в мига, когато очите ти гледат към Кяаба.
Най-красивата сълза е в мига, когато усетиш задоволството на родителите си.
А най-красивата и велика сълза е в мига, когато пристъпиш в Дженнета
и погледнеш прелестите на Всемогъщия Аллах,
и заслужиш застъпничеството на Мухаммед (с.а.с.).
Избери си, коя сълза ще пролееш!?!

Advertisements