Кажи: Бисмиллях(В името на Аллах) – когато почваш някаква работа.Кажи: Ес-Селяму алейкум (Мирът да е над теб,Мир на теб) – когато се срещнеш с мюсюлманин.

Кажи: Ве-Алейкум селям(и над теб мир) – когато отговаряш на селям.

Кажи: ИншаАллах(Ако Аллах е пожелал) – когато се надяваш нещо да се осъществи.

Кажи: СубханаАллах (Пречист е Аллах) – когато се учудваш или удивляваш на нещо.

Кажи:Аллаху Екбер(Аллах е най-велик)-когато видим нещо,сътворено от Аллах и се възхищаваме на Неговата сила и мощ.

Кажи: МашаАллах ( Аллах така е пожелал) – когато се възхищаваш и чудиш на нещо.

Кажи: Фи еманиллях (С Аллаховата защита) – когато изпращаш някого.

Кажи: Джезакилляху хайран (Аллах да те възнагради) – когато благодариш на някой.

Кажи:Баракелляху феек(Аллах да те благослови)-когато благодарим на някой за помощ.

Кажи: Тевеккелту алеллах (Осланям се на Аллах) – кога решаваш някой проблем.

Кажи: Ля иляхе иллеллах(няма друг бог освен Аллах) – когато ставаш сутрин и лягаш вечер,но този израз е хубаво да се казва по всяко време.

Кажи: Елхамдулиллях (Слава на Аллах) – когато кихнеш, и когато благодариш на Аллах по всякакви поводи.

Кажи: Йерхамукеллах (Аллах да се смили над теб) – когато някой кихне,ние трябва да му отговорим по този начин.

Кажи: Амин(Приеми нашата дуа,я,Рабби ) –когато чуем да се произнася дуа в наше присъствие.

Кажи: Я Аллах(О, Аллах) – когато сме в болка и неволя.

Кажи: Естегфируллах (Прости ми, Аллах) – когато се покаем за лошо дело.

Кажи: Еузу биллях (Търся защита при Аллах) – когато търсим закрила от Аллах при нашепвания от шейтана,а също и когато показваш,че нещо ти е неприятно.

Кажи: Инна лилляхи уе инна илейхи раджиун(Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме) – когато чуем за починал мюсюлманин!

Advertisements