Уважаеми мусюлмани!

Аллах С.Т. е отредил за нашия уммет, \общността\ на Мухаммед С.А.С. всяка добрина, колкото и малка да е тя, да бъде като садака за извършителя и, и да се печели севаб от това. За това нещо е достатъчно човек да е истински мусюлманин т.е. да вярва, че Аллах Теаля е един единствен, и да върши тези добрини искрено, т.е. заради Аллах. В един хадис предаден от Муслим, се разказва, че една група от бедни сахаби отишли при Пейгамбера С.А.С. и му казали: “ Я Расулюллах ! По богатите от нас братя, много ни изпревариха в печеленето на севаб за Съдния ден, те кланят намаз заедно с нас, държат оруч заедно с нас, и отгоре на това печелят много севаб с богатствата си, като дават зекят и садака, а ние сме лишени от този севаб, защото сме бедни. Тогава Пейгамбера С.А.С. им отговори:

\ Аллах Теаля е отредил и за вас как да печелите колкото тях ! При всяко казване на “Субханеллах” за вас това е садака, при всяко казване на “Елхамдулиллях” за вас това е садака, при всяко казване на “Аллахуекбер” за вас това е садака, да кажеш “Ля иляхе иллеллах” е садака, да научиш един човек на едно добро е садака, да го откажеш от едно лошо е садака, да отстраниш от пътя нещо, което пречи е садака, да спреш кавгата на двама мусюлмани, и да помогнеш да се сдобрят е садака, да помогнеш на един човек да се качи на превозно средство е садака, да се усмихнеш на своя брат-мусюлманин е садака, добрата дума е садака, всяка крачка към джамията е садака, когато легнеш при жена си е садака\

Тогава сахабите попитаха: -“Я Расулюллах ! та нима когато някой от нас легне при жена си има севаб за това? “ Пейгамберина С.А.С. отговори:

\Както когато някой от вас отиде при чужда жена има голям грях, така и когато легне при неговата си жена печели севаб/.

Уважаеми мусюлмани!

В този хадис Пейгамбера С.А.С. ни информира за нещо, което е много радостно за нас, а именно, че от най-обикновени, и понякога подценявани от нас неща, може да се печели севаб, който ще ни бъде много необходим на Къяметския ден. Ако вникнем по дълбоко в този хадис, ще видим, че с много малко усилия човек може вместо гюнах да спечели севаб. Когато срещнеш мусюлманин, вместо да гледаш на другата страна с нагорчено лице, – да го поздравиш с усмивка за теб това е садака, когато пътуваш, вместо да слушаш музика, или да си свириш с уста, – да споменеш Аллах С.Т. за теб е садака, когато започнеш нещо да работиш или да ядеш, да кажеш “бисмиллях” и в края да кажеш “елхамдулиллях” това е садака. И така от всяка една добрина, колкото и нищожна да е тя, но направена с мисълта, и намерението да бъде заради Аллах, се печели севаб.

Уважаеми мусюлмани!

Дори и тогава, когато един човек се въздържи, да не извърши лошо или харам, печели много севаб. В едно от преданията на споменатия хадис, се казва, че когато Пейгамбера С.А.С. казал този хадис, един от сахабите казал: – “ Я Расулюллах ! Ами ако не мога да извърша нищо от това което каза? “ тогава Пейгамбера С.А.С. каза:

\Само въздържането да не правиш лошо на комшията или твоя брат мусюлманин за теб е садака.\

В един хадис се разказва, че Аллах Теаля е опростил греховете на един човек и го е вкарал в дженнета само заради това, че е спасил едно куче да не умре от жажда. В друг хадис Пейгамбера С.А.С. е казал:

\ Видях един човек влезнал в дженнета, заради това, че е отсякъл един корен, който е пречил на пътя на мусюлманите\
(Рияду-салихин)

Уважаеми мусюлмани!

Дори от неща, които сме принудени да извършваме всеки ден и според шериата са \мубах\ т.е. за тях не се пише нито севаб нито гюнах, ако са свързани с добър ниет \ възнамерение \ за тях се пише севаб. Например човек всяка нощ спи . По принцип от съня не се печели нито севаб нито гюнах. Но ако един мусюлманин си легне с “ бисмиллях “ и възнамери да стане на сутринта и да клане сабах, то сънят му става ибадет. Но трябва да знаем, че и обратното е валидно т.е., ако тези действия са свързани с лошо намерение, – се пише гюнах.

Накрая нека да припомним, че този свят е временен, и той е нива в която се сее сега, а плодовете се събират на къяметския ден. Молим Всевишния Аллах да ни напъти в правия път, и да ни удостои от тези които се възползват от тези блага и Го молим Субханеху ве Теаля да ни събере в Дженнета.

Амин

Изготвил: Саит Мутлу

Нур.бг

Advertisements