Събитията преди големите признаци

Вашият коментар

 

Геноцид

Мъж от потомството на Ебу Суфян ще избие потомци на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и ще управлява Сирия и Египет.

 

Война

Ще има голяма война между мюсюлмани и християни – половината от християнската армия ще сключи мир с мюсюлманите, докато другата половина ще продължи да бъде враг.

Истанбул, завладян от християни

Вражеската половина от християните ще завладее Константинопол (Истанбул).

Мюсюлманите и добрата част от християните заедно си връщат Константинопол

Мюсюлманите и добрата част от християнската армия ще завоюват Константинопол от вражеските християни. Впоследствие, християнин ще каже, че победата е благодарение на кръста, а мюсюлманите ще кажат, че е благодарение на Исляма. Ще настъпи битка между двете страни и мюсюлманския водач ще бъде убит мъченически.

Сирия, завладяна от християните

Двете християнски армии ще се обединят, завладявайки Сирия.

Господство на християните

Християните ще владеят света до гр. Хайбер (близо до Медина) и ще преследват мюсюлманите с 80 знамена, с  12,000 мъже под всяко знаме.

Мюсюлманите очакват имам Мехди

Пълно затъмнение

Пълно затъмнение на слънцето и луната ще се случи по време на месец Рамазан, преди идването на имам Мехди.

Идването на имам Мехди

На 40-годишна възраст имам Мехди ще се появи в Мека, а след това ще отиде в Медина.

 

Големите признаци (т.е. събитията след пристигането на имам Мехди)

Походът на мюсюлманската армия

Армията на Мансур от Хорасан ще поеме към Мека, за да помогне на имам Мехди. По пътя си те ще спечелят много битки. Никаква сила няма да е в състояние да ги спре. Те ще носят черни знамена.

Армията на Суфян, погълната от земята

Армията на Суфян (антимюсюлманска сила) от Сирия ще иска да убие имам Мехди. По пътя си към Мека те ще бъдат погълнати от земята. Втора армия на Суфян ще бъде съставена от  960,000 мъже (от 80 нации).

Конфликтът в Сирия

Имам Мехди и мюсюлманската армия ще отидат в Сирия да се изправят срещу християните. Преди битката християните ще помолят мюсюлманите да върнат техните военнопленници. Мюсюлманите ще откажат и войната ще започне. Една трета от армията на имам Мехди ще избяга (тяхното покаяние няма да бъде прието), една трета ще бъде убита мъченически и една трета ще спечели победа над християните.

Мюсюлманската армия под командването на имам Мехди завладява Палестина

Джихад в Индия

Група от мюсюлмани ще води джихад в Индия, който ще е успешен.

Сирия под мюсюлманско управление

Имам Мехди ще се върне в Сирия и ще установи мюсюлманско управление върху земите, през които е преминал.

Голяма враждебност между хората

По това време мюсюлманите ще бъдат слаби и ще има много малко праведни хора.

Три признака за идването на Деджал (Антихриста) – три години суша

Преди появата на Деджал ще има 3 години суша. През първата година небесата ще задържат 1/3 от водата си, през втората – 2/3, а през третата година – цялата си вода.

Появата на Деджал

Деджал ще се появи. Неговите последователи – евреите – ще наброяват 70,000 и ще носят скъпо копринено облекло и мечове с две остриета.

Пророкът Иса (алейхисселям) (Иисус) се появява

Иса (алейхисселям) ще се спусне по времето на имам Мехди.

Деджал бива убит при портата Худ

Хазрети Иса (алейхисселям) ще убие Деджал при портата Худ, близо до израелско летище, в долината Ифик. Ще настъпи последната война между евреите и мюсюлманите и мюсюлманите ще победят.

Цялостен мир

Със смъртта на Деджал войните ще приключат. Джихадът ще бъде прекратен, мир, хармония и спокойствие ще има навсякъде. Земята ще дава изобилие от посеви и плодове. Хората ще следват Исляма.

Иса (алейхисселям) получава откровение

Откровението ще казва, че Йеджудж и Меджудж скоро ще бъдат освободени и вярващите хора трябва да отидат на планината Тур (Синай).

Йеджудж и Меджудж (Гог и Магог) освободени

Йеджудж и Меджудж ще бъдат огромни по численост. Те ще разрушават всичко по пътя си в усилието си да завладеят света. Ще бъдат пуснати на две групи.

Йеджудж и Меджудж достигат до Йерусалим

Когато те достигнат до планината Хамрин в Йерусалим, ще заявят, че са завладели света. Тогава те ще изстрелят стрели към небето, за да завладеят и небесата. Стрелите ще се върнат окървавени.

Трудности на планината Тур (Синай)

Недостиг на хранителни запаси, трудности и лишения ще измъчват мюсюлманите. Пророкът Иса (алейхисселям) и мюсюлманите ще се молят за премехване на нещастията.

Йеджудж и Меджудж, убити от зарази

Техните молитви ще бъдат приети и Йеджудж и Меджудж ще развият цирейни инфекции, което ще стане причина да умрат всички едновременно.

Земята, изпълнена със смрад и трупове

Пророкът Иса (алейхисселям) и неговото обкръжение отново ще отправят молитви, при което ще бъдат изпратени големи птици, които ще вземат труповете на Йеджудж и Меджудж и ще ги изхвърлят в Нехбал (според Тирмизи), океана или някъде другаде.

Мир на земята

Ще вали  40 дни и земята ще се изчисти. Мюсюлманите ще горят лъковете и стрелите на Йеджудж и Меджудж 7 години. Животът ще бъде спокоен, докато пророка Иса (алейхисселям) е жив. Земята ще бъде щедра и изобилна. Иса (алейхисселям) ще живее 19 години след като се ожени.

Пророкът Иса (алейхисселям) умира и е погребан до Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем)

Други водачи идват след Иса (алейхисселям)

Джехджан от Кахтан, от йеменско племе, ще управлява като следващ халиф. Мукуад, от род на Бену Тамим също ще бъде управник. Обществото бавно ще упадне и ще се появи неверието.

Последните признаци преди Киямет

 

Потъването на земята

Земята ще потъне: една част на изток, една част на запад и една част в Хиджаз, Саудитска Арабия.

40 дни дим/мъгла

Мъгла или дим ще покрие земята за 40 дни. Неверниците ще изпаднат в безсъзнание, докато мюсюлманите ще са болни (ще развиват настинка). След това небето ще се изчисти.

Нощта на трите нощи

Нощ, дълга три нощи, ще последва мъглата. Ще се случи през месец Зулхидже, след празника Курбан Байрям, и ще причини безпокойство у хората.

Изгряването на слънцето от запад

След нощта на трите нощи, на следващата сутрин слънцето ще изгрее от запад. Покаянието на хората вече няма да бъде приемано след това събитие.

Звярът от земята (Даббет-ул-Ерд) се появява

Един ден след това Даббет-ул-Ерд, разцепвайки земята, ще излезе от хълма Сафа в Мека. Звярът ще може да говори с хората и да бележи лицата им. Тези на вярващите ще блестят, а на неверниците ще бъдат потъмнени.

Полъхът от юг

Лек ветрец от юг ще причини възпаления на подмишниците на мюсюлманите, от което те ще умрат.

Разрушаването на Кяабе

Храмът Кяабе ще бъде разрушен от група немюсюлмани от Африка. Неверието ще бъде широко разпространено. Хаджът ще бъде прекратен. Коранът ще бъде взет от сърцата на хората 30 години след смъртта на управника Мукуад.

Огънят в Йемен

Огънят ще гони хората чак до Сирия, след което ще спре.

Началото на Киямет

Няколко години след огъня Киямет ще започне с надуването на сура (рога). Годината не е известна на никой човек. Киямет ще дойде при най-лошите от създанията.

Advertisements

Кланящо се дърво

Вашият коментар

Какво е смъртта ?

Вашият коментар

От ал-Бара Ибн Азиб се предава:

“Веднъж се отправихме заедно с Пророка салляллаху алейхи ве селлем, за погребението на един от ансарите. Стигнахме до гроба, когато още го копаеха. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, седна с лице към Къбля, и ние седнахме около него, боейки се дори да помръднем. В ръката си той държеше пръчка (клонка), с която разрови земята. След това той салляллаху алейхи ве селлем, погледна към небето, после към земята. Така три пъти той вдигаше към небето и сваляше към земята своя взор (поглед) и после каза: “Търсете защита при Аллах от наказанието в гроба.” Така той повтори тези слова два или три пъти, след което три пъти каза: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر “Аллахумме инни еузубике мин азаби ал-кабри” “О, Аллах! При теб търся защита от наказанието в гроба.” След това Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, продължил: “Когато правоверният раб се разделя със земния живот и се намира на прага на вечния живот, към него от небето се спускат меляикета със светли, като слънцето лица. Те носят със себе си саван (кефин) и благовония от Дженнета, и сядат недалеч от него. След това към правоверния раб се приближава меляикето на смъртта (Мелику ал-меут) алейхисселям, сяда до главата му и казва:

— О, блага (чиста) душа! (в друга версия на този хадис се казва: “О, умиротворена душа!”) Излез (да посрещнеш) опрощението и доволството на Аллах! Душата на правоверния раб напуска тялото му, така както капката изтича от гърлото на съд (шише) и меляикето на смъртта я взема. (В друга версия: Когато душата на правоверния напуска тялото му всички меляикета между небето и земята и всички меляикета на небето я благославят пред Аллах). Пред нея се отварят вратите на небето, и всички хранители (пазачи) на небесните врати правят дуа на Аллах, да може тази душа да мине през тях. Меляикето на смъртта прибира душата, и не минава и миг, колкото да мигнеш с око, когато другите меляикета я приемат и я увиват с този саван и благовония (от Дженнета). За това Всевишният Аллах е казал:

А щом при някого от вас дойде смъртта, Нашите пратеници го прибират и нищо не пропускат./6:61/

След това душата започва да благоухае, все едно че отделя най-прекрасния аромат на миск, който може да се намери на земята. След това меляикетата възнасят душата на небесата. Когато минават през множеството (тълпа) от меляикета, те питат:

— Чия е тази прекрасна душа?

На тях им отговарят:

— Това е душата на еди кой си, син на еди кой си.

Те назовават правоверният с най-красивите му имена, с които са го наричали в земния му живот. Когато стигнат първото небе и молят да им отворят вратата, и вратата им се отваря, меляикетата от всяко небе съпровождат душата до следващото небе, и така докато не стигнат седмото небе. Тогава Великият и Всемогъщ Аллах казва:

— Запишете вестта за Моя раб във висините на Иллийун.

След това Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, прочел айетите от Свещения Коран:

Ала не! Книгата ( за делата) на праведниците е в Иллийун. Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? Книга ясно записана. Свидетелстват за нея приближените./83:18-21/ и продължил

— тогава меляикетата вписват вестта за него в Иллийун, и на тях (Всевишният Аллах) им заповядва:

— Върнете го на земята, тъй като Аз съм им обещал, че от нея ги създадох, и в нея ще ги върна, и от нея ще ги изведа (изкарам) още веднъж.

Меляикетата връщат душата на правоверния на земята. Душата се връща в нейното тяло и чува шума от тропота на крачките на хората, отиващи си от нея. След това при правоверният идват две меляикета, които грубо го пробуждат. Те сядат до него и го питат:

— Кой е твоят Повелител (Господ)?
Той отговаря:
— Моят Повелител е Аллах.
Те го питат:
— Коя е твоята религия?
Той отговаря:
— Моята религия е Исляма.
Те го питат:
— Що за човек бе изпратен при вас?
Той отговаря:
— Това беше Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем.
Те го питат:
— Ти как постъпваше?
Той отговаря:
— Аз четях Книгата на Аллах, повярвах в нея и бях верен на това.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, продължил: Те го пробуждат и питат, кой е твоя Повелител (Господ)? Коя е твоята религия? Кой е твоя? Това е последното изкушение (фитна), което постига правоверния. И за него Всевишният и Всемогъщ Аллах е казал: Аллах укрепва онези, които повярваха с непоколебимо слово и в земния живот, и в отвъдния./14:27/ Благодарение на това правоверният отговаря, че неговия Повелител (Господ) е Аллах, неговата религия е Исляма, и неговия Пророк е Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем.

Тогава Глас от небето възвестява:
— Правдив е Моят раб. Разстелете за него красотите на Дженнета, нагиздете го с одежди от Дженнета, и му отворете врата към Дженнета.

На него му пренасят милости и благоухания, и неговия гроб се разширява до простори, които само взора може да обхване.

Пред него застава мъж с прекрасен лик, с възхитителни одежди, благоухаещ на приятни аромати, който казва:
— Ще ти съобщя нещо, което ще те ощастливи. Възрадвай се на благосклонността на Аллах и на градините в Дженнета с вечните прелести. Този ден ти бе обещан.

Правоверният ще попита:
— Кой си ти, Аллах да те облагодетелства? Твоят лик носи добро, кой си ти?
— Аз съм твоите благодеяния. Кълна се в Аллах, винаги виждах, как ти бързаш да си покорен и да избягваш неподчинението към Него. И ето Аллах ти въздаде добро.

След това за правоверният се отваря врата в Дженнета и врата в Джехеннема. (Като му се отвори вратата на Джехеннема) На него му се казва:
— Това би била твоя обител, ако ти бе се възпротивил и бе непокорен на Аллах, но Аллах ти го замени с това (с Дежннета).

Когато правоверният види, какво има в Дженнета, ще каже:
— Повелителю! Ускори настъпването на Часа, за да мога да се върна при моето семейство и богатство.

Тогава ще му се каже:
— Бъди спокоен!

А, когато неверния раб (в друга версия на този хадис се казва: (“грешник”) се разделя със земния живот и се намира на прага на вечния живот, към него от небето се спускат меляикета с груби и черни лица. Те носят със себе си зебло от Джехеннема и сядат недалеч от него. След това към неверника се приближава меляикето на смъртта (Мелику ал-меут) алейхисселям, сяда до главата му и казва:
— О, скверна душа! Излез (да посрещнеш) гнева и негодуванието на Аллах!

В този миг душата на неверника се разпълзява по неговото тяло, и меляикето на смъртта я изтръгва, разкъсвайки при това нерви и съдове, подобно на дарак с много зъбци през който минава мокра вълна.
Всички меляикета намиращи се между земята и небето и които са на небето, проклинат тази душа. За нея се затварят вратите на небесата, и всички хранители (пазачи) на небесните врати правят дуа на Аллах тази душа да не минава покрай тях. Меляикето на смъртта я прибира и не минава и миг, колкото да мигнеш с око, когато другите меляикета я приемат и я увиват в зеблото.

Душа на неверника започва да изхвърля и издава най-скверното зловоние, което може да се срещне на земята. След това меляикетата отнасят душата на небето. Когато минават през множеството (тълпа) от меляикета, те питат:
— Чия е тази скверна душа?

На тях им отговарят:
— Това е душата на еди кой си, син на еди кой си.

Те назовават неверника с най-позорните имена, с които са го наричали в земния му живот. Когато стигнат първото небе и молят да им отворят вратата, но вратата не им се отваря. След това Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, прочел айета от Свещения Коран:

Наистина, онези, които взимат за лъжа Нашите знамения и високомерно се отвръщат от тях, не ще им бъдат разтворени небесните двери и не ще влязат в Дженнета, додето камила не мине през иглено ухо./7:40/ и продължил:

— Тога Всемогъщият и Велик Аллах казва:
— Запишете вестта за него в Сидджийн, който се намира в дъното на земята.

След това на меляикета се заповядва:
— Върнете Моя раб на земята, тъй като Аз съм им обещал, че от нея ги създадох, и в нея ще ги върна, и от нея ще ги изведа (изкарам) още веднъж.
Меляикетата захвърлят душата на неверника от небето на земята, така че тя попада в неговото тяло.

Тук Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, прочел айета от Свещения Коран:

А който съдружава с Аллах, е като паднал от небето и птиците го грабват или вятърът го отвява на далечно място./22:31/

Душата се връща в нейното тяло и чува шума от тропота на крачките на хората, отиващи си от нея. След това при неверника идват две меляикета, които грубо го пробуждат. Те сядат до него и го питат:
— Кой е твоят Повелител (Господ)?
Той отговаря:
— М..ми, ами не знам.
Те го питат:
— Коя е твоята религия?
Той отговаря:
— М..ми, ами не знам.
Те го питат:
— Що за човек бе изпратен при вас?

Тогава неверника няма да може да назове името му и меляикетата ще възкликнат:
— Това е Мухаммед!

А той неверника само ще мънка:
— М..ми, ами не знам. Само съм слушал, че хората говорят нещо такова!
Меляикета ще го попитат:
— Ти не знаеше и не го последва?

Тогава Глас от небето ще възвести:
— Той лъже! Разстелете за него огнено ложе, и отворете за него врата в Огъня на Джехеннема!
Към него ще пристъпи (приближи) огнения жар на Джехеннема и изпепеляващият вятър самум, и неговия гроб ще се стесни толкова много, че ребрата му ще се вплетат едно в друго.

След това пред него застава мъж с отвратителен облик, с гнусни дрехи, от който излиза гнила и непоносима миризма, който казва:
— Ще ти съобщя нещо, което ще те огорчи. Този ден ти бе обещан.

Неверникът ще попита:
— Кой си ти, Аллах да обърне против теб цялото зло? Кой си ти? Твоето лице носи злощастие, кой си ти?
— Аз съм твоите скверни злодеяния. Кълна се в Аллах, винаги виждах, как ти не бързаш да си покорен на Аллах, а бързаше в неподчинението си към Него. И ето Аллах ти въздаде зло.

След това при неверника изпращат сляп, глух и ням палач, който държи в ръцете си огромен чук! Ако той удари с този чук по планина, тя се разпилява на прах. Но той удря с него мъченика неверник, и той се превръща в прах, а Всевишният Аллах отново го пресъздава такъв, какъвто е бил. Палачът го удря отново, а неверника издава вопли, които чуват всички твари, освен хората и джиновете. След това за неверника отварят вратата на Джехеннема, и му разстилат огнено ложе, а той възкликва:
— Повелителю(Господи), не позволявай на Часа да настъпи!” /Този хадис е сведен от Абу Дауд (2/281), ал-Хаким (1/37-40), ат-Тайалиси (номер753) и Ахмед (4/288

Наставленията на Иблис към своите ученици

Вашият коментар


Веднъж Иблис (сатаната) организирал голямо събрание на своите ученици-шейтани и започнал да ги съветва: “Ние не можем да попречим на мюсюлманите да ходят на джамия, не можем също да им попречим да четат Куран и вършат добри дела. Освен това не можем да им попречим да мислят постоянно за Аллах и за Неговия Пратеник Мухаммед (с.а.с.). Връзката им с Аллах е много силна и не можем да я разкъсаме по никакъв начин.
Ето защо, оставете ги да ходят на джамия, но им крадете от времето!!! Така те няма да имат време да мислят за Аллах и Неговия Пратеник и да заздравяват привързаността си към тях. Ето това искам аз от вас! Ангажирайте ги постоянно така, че да не им остава време да се привързват и мислят за Аллах!”
Шейтаните казали: “А това как ще го направим!?” Иблис им отговорил: “Накарайте ги да мислят постоянно (на пръв поглед) за незначителни неща. Подтиквайте ги да пилеят парите си, да харчат и пак да харчат, а после да искат на заем и да задлъжнеят.
Подтиквайте жените им да остават по-продължително време извън дома. В същото време карайте мъжете да работят по 6–7 дни в седмицата, по 10–12 часа на ден. По този начин те няма да имат време за семействата си. Бъдете пречка да отделят време за децата си, така ги обърквайте мисловно, че да не могат да чуват дори малките призиви за приближаване към Аллах.
Подстрекавайте ги постоянно да слушат музика – вкъщи, в кафето, на улицата, дори когато шофират в колата. Вкъщи телевизорът, касетофонът или компютърът трябва да работят постоянно… Но не се задоволявайте само с това – в ресторантите, в магазините също трябва да свири музика. Това ще ангажира постоянно мислите им, ще създаде у тях умозатъмнение. По този начин те ще загубят възможността да вършат добри дела.
Върху масите им винаги да има вестници, списания, каталози, реклами с актуални новини за модните тенденции във всяка област. Ангажирайте мислите им 24 часа в денонощието с тази информация. Даже за тази цел използвайте рекламните билбордове по пътищата, за да им отнемете времето за безполезни неща.
Напълнете електронните им пощи с реклами, безполезни писма, каталози за поръчки и т.н., така че да пилеят време, докато се опитват да ги изчистят от там. Погрижете се на кориците на списанията, другия печат и върху екрана на телевизора винаги да има красиви и съблазнителни жени, така че мъжете да помислят, че това е истинската красота и тя е много важна. По този начин, с течение на времето те ще спрат да харесват своите съпруги.
Накарайте жените да бъдат много изморени, така те няма да могат да изразяват любовта си към съпрузите си. Когато спрат да показват любовта и необходимите грижи към съпрузите си, тогава мъжете ще започнат да търсят щастието на друго място. Така това ще доведе до по-бързо рухване на семействата. Давайте им книги и писания, карайте ги да гледат филми, които са безсмислени и пълни с фантазии, за да разказват на децата си това, вместо да ги учат на вяра и истинския смисъл на живота. Ангажирайте ги толкова много, че когато излезнат на вън, да не могат да размишляват за природата и творенията на Аллах. Да не могат да разберат съвършенството на природата, начина, по който тя е създадена.
Подтиквайте ги да ходят на концерти, кино, дискотеки и забави, да остават в затворени места, та да не могат да намират време за усамотяване сред природата. Когато се срещнете с такива като тях, подтиквайте ги да клюкарстват един за друг. Подстрекавайте ги да говорят за такива неща, че да има разногласие между тях и когато се разделят, да остават сърдити към другия.
Стремете се да разкрасявате земния живот, направете да изглежда великолепен и това им състояние да не позволява да мислят за Аллах. Да вярват, че за съвършенството на този живот са допринесли самите те. Да не чувстват нужда да благодарят за благосъстоянието и за придобитото богатство.
Ето, разказах ви част от моя опит, който ме направи Иблис. Времената се променят, сега аз ви имам доверие, закривам заседанието и ви казвам, че е време да се действа!”
Този текст се посвещава на тези, които казват, че наистина времето е неблагородно и недостатъчно и така не остава време за служенето на Аллах, за съпружеските взаимоотношения, за децата, приятелите, роднините и т.н…

Сляпото момиче

Вашият коментар

Имало едно сляпо момиче, което презирало себе си, защото било сляпо. Тя мразела всички освен любимия си годеник.Той бил винаги до нея. Сляпото момиче казало, че ще се ожени за любимия си, само ако прогледне.
Един ден неизвестен човек дарил чифт очи на сляпото момиче и тогава то можело да види всичко, включително и годеника си.
Той я попитал: ”Сега, когато можеш да виждаш, ще се омъжиш ли за мен?” Момичето било изненадано, когато видяло, че годеникът й също бил сляп и отказало да се омъжи за него.
Годеникът й си отишъл, облян в сълзи и по-късно написал писмо на момичето,казвайки следното: “Скъпа моя, моля те, грижи се добре за очите ми!”

ПОУКА: Ето как човешкият ум се променя, когато се промени положението. Само малцина си спомнят какъв е бил предишният им начин на живот и кой човек винаги е бил до тях, дори и в най-трудните моменти.
Никога не приемай някой за гарантиран. Дръж всеки човек близо до сърцето си, защото би могъл да се събудиш един ден и да осъзнаеш,че си изгубил диамант, докато си бил забързан да събираш камъни. Помни винаги това през целия си живот!

Защо махна забрадката от главата си?

Вашият коментар

Не мога сестро, да не ти отправя тези думи, защото душата ми страда за теб, знаейки какви трудности те очакват на Съдния ден. Всеки ден явно и без ни най-малко срам, нарушаваш границите на Аллах, на Този, Който живота, здравето, препитанието, красотата и всичко, което имаш в живота ти е подарил. Пред себе си водиш своите малки и сладки деца, които ти са дар от Аллах, и щастлива си заради тях, а за тях не си благодарна на Дарителят.

Удавила си се в своята среда, която със сигурни стъпки води към пропастта на дуннята и Ахирета. Тя те е убедила, че забрадката ти е назадничавост, трудност и гибел, и че твоята красота трябва публично да покажеш, независимо от последиците от този акт. Вярваш, че си много успяла, а забравяш, че всичко около теб е преходно и че един ден ще бъдеш увиена само в едно парче плат, и сама ще останеш в мрачната къща, наречена кабр „гроб”: „Всяка душа ще вкуси смъртта. После при Нас ще бъдете върнати.” ( 29/57)

Хайде, сестро моя, мила, подай ръка на Исляма и поеми по пътя на истината и успеха на двата свята. Защо не се позамислиш малко? Има ли причина за идването ти на този свят? Ако всичко на света има своята роля, тогава каква е, нашата във всичко това. „Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.” (51/56) Каква е причината за твоето отбягване, и нежеланието ти да помислиш малко върху това. Може би мислиш, че с това ще заобиколиш истината, а истината е, че с това лъжеш само себе си.

Хайде, сестро моя, мила, хвани с ръка въжето на спасението и тръгни по пътя на Аллаховото удовлетворение. Истинският успех е да избереш вечността пред преходността. Ако се съмняваш в това, тогава моля те намери отговор на въпроса: „Кой е създал всичко това и кой се разпорежда с него?” Не е ли абсурдно да се отрече Твореца на това огромно пространство около нас и да се остави на случайността?!
Преди две-три десетилетия караха нашите майки да си свалят забрадките от главите, убеждавайки ги, че с това идва свободата и просперитета. После ги учеха, че не е проблем само да се носи кърпа на главата, и че няма нужда да покриват лицата си.

А ето днес ни учат, че забрадката е зло, безсмисленост и назадничавост!

В момента живеем във време, в което мюсюлманските сестри и дъщери вече ни показват, че при тях не е останал и най-малко срам, освен помилваните от Аллах. Нищо вече не остана от техните тела, което те не показаха на всички на улицата. Мюсюлманските дъщери се отдадоха на всички видове неморални неща. Носят дрехи, които някога носеха най-лошите жени с най-нисък морал, които с пръст бяха сочени като пример за зло и разврат.

Мюсюлманке, ако намираш оправдание в жегата, спомни си словата на Най-Справедливия и Милостивия : „…Кажи: “Огънят на Джехеннема е по-горещ!” -; ако проумяват.” (9/81)

Може би моите думи сега ти се струват нещо нестойностно и загуба на време, но знай, че на всички тези въпроси ще отговаряш един ден, искаш или не!

Newer Entries