Абу Хурайра (р.а.) прадава,
че пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
„Няма да можете да влезнете в рая докато не повярвате (истински),
а вие не вярвате (истински) докато не се обичате (взаимно).
А да ви кажа ли нещо, което ако го правите, тогава ще се обичате?
Разпространявайте мирния поздрав помежду ви.“

селям алейкум <> алейкум селям
мирът да е с вас. <> и с вас да е мирът
(Това отговаря на наградата за) десет“.

есселяму алейкум уе рахметуллах <> уе алейкум селям уе рахметуллах
мирът да е с вас и благословията на Аллах<>и с вас да е мирът и благословията на Аллах
(Това отговаря на наградата за) двадесет“.

есселяму алейкум уе рахметуллахи уе беракету <> уе алейкум селям уе рахметуллахи уе беракету
мирът да е с вас, благословията на Аллах и милостта Му<> и с вас да е мирът и благословията на Аллах и милостта Му
(Това отговаря на наградата за) тридесет“.

Advertisements