1. Да е мюсюлманин.

2. Да е пълнолетен.

3. Да е разумен (добре с ума).

4. Да бъде здрав – ако някой е болен, той не трябва да говее, а да се отдължи, когато е здрав.
Същото се отнася и за хора, които не могат поради болест да издържат без храна цял ден.
Също така и бременни жени или жени – кърмачки.

5. Да не е пътник – сура „Бакара: 184”.
За пътник се смята този, който пътува на разстояние минимум 90 км. в едната посока и пътят да е труден. Който има намерение да пътува, трябва да яде сухур и по време на пътуването, ако изпита нужда от храна, може да разговее.

6. Жената да не е в хаиз или нифас (тогава е харам да говее).

– Ако например възникне пожар или природно бедствие и човек трябва да се включи в спасителни операции – позволено е да яде и пие, само колкото да се подсили. После този ден се наговява.

– Ако се наложи да се даде кръв за спасяване на човешки живот, е позволено да се разговее, след което този ден се наговява.

Advertisements