„Ако раб говее един ден в името на Аллах, Той отдалечава неговото лице на разстояние 70 години от Огъня“
(Бухари, Муслим)

„За онзи, който говее в името на Аллах един ден, Аллах отваря ров между него и Джехеннема с ширина колкото разстоянието между небето и земята.“
(Тирмизи)

„За говеещия има две радости. Първата е когато разговява. Другата е радостта в Съдния ден, когато ще изпитва радост от това, че в земния живот е говял.“
(Муслим, Нисаи)

„Великия Аллах намножава наградата за делата на синовете Адемови от десет до седемстотин пъти. Аллах Теаля е казал: „Освен за говеенето, защото говеенето е за мен и Аз ще дам възнаграждението за него…“
(Бухари, Муслим)

„Говеенето е преграда срещу греха. Който от вас говее, да не изрича лоша дума и да не вика и крещи. Ако някой го проклина и ли се заяжда с него, да каже: „Аз говея“…“
(Бухари, Муслим)

„Ставайте да се храните на сахур, защото в сахура има благодат.“
(Бухари, Муслим)

„Най-добре е да разговявате с фурма. Ако не намери фурма, да разговее с вода, защото водата е чиста.“
(Бухари, Муслим)

„За онзи, който нахрани говеещ има награда колкото на говеещия. Това с нищо не намалява наградата на говеещия.“

„В Съдния ден говеенето и Корана ще се застъпят за раба. Говеенето ще каже: „О, Аллах! Аз лиших този раб през деня от храна и страсти. Позволи ми да се застъпя за него. И така и двете (Корана и говеенето) се застъпват за него.“
(Ахмед, Ал-Хаким)

Advertisements