Лекарите казват, че предпазването е по-добро от лечението. Ние казваме: Най-доброто лечение за магия, е да се предпазим от нея преди да се е случила. Ако магьосника, който е продал душата си на шейтана търси помощ от шейтана, за да постигне злите си цели, Исляма ни е казал как мюсюлманите могат да защитят себе си и семействата си от шейтана. Мюсюлманина трябва да следва онова, което сме описали по-долу с оглед да се предпази от злината на магията и от онези, които я практикуват.

Укрепване на вярата

Мюсюлманинът трябва да укрепи вярата си в Таухид. По този начин той е затвърдил вярата си и не разсейва сърцето си и не се страхува от друго, освен от Аллах, ще засили убеждението, че вредата и наградата са в Ръката на Аллах. Мюсюлманите трябва да разберат, че средствата са като движението на вятъра, те са в Ръцете на Създателя и не могат да причинят вреда или да донесат награда, освен по волята на Аллах.

По повод на магьосниците:
(…ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах.) (ал-Бакара, 2:102)

И Е казал::
(И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освен Него. И ако ти иска добро, никой не ще отклони Неговата благодат. Настига Той с нея когото пожелае от Своите раби. Той е Опрощаващия, Милосърдния.) (Юнус,10:107)

За раба на Аллах, който следва Неговите заповеди във време на трудности и на лекота, страхува се единствено от Аллах, Аллах говори в строфите::
(Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб?) (аз-Зумар, 39:36)

Постигането на абсолютно подчинение и служене на Аллах (‘Убудийа) дава пълна защита и шейтана няма власт над тазкъв човек, както Аллах е казал::
(Над Моите раби нямаш власт, освен за който те последва измежду заблудените.) (ал-Хиджр, 15/42)

Който има силна вяра, е защитен от Аллах и се намира под Негова защита, е много рядко засегнат от магия. Магьосниците знаят, че техните заклинания засягат само слабите.

Редовно рецитиране на Адкар (зикр) сутрин и вечер
Едно от най-великите средства за защита от омагьосване, е редовното казване на Адкар (зикр) сутрин и вечер. Те предпазват срещу магиите преди да са направени, защитават човека срещу зли очи, помагат ако се случат. Ибн ал-Кайим, Аллах да се смили над него, е казал:
Сред няй-ефективните божествено предписани средства за защита срещу магии, в същност единственото, което работи, за ефекта от злите души и предпазване от тяхното въдействие, може да бъде единствено онова, което е обратно на тях и им се противопоставя – Зикр, Кураничните строфи и Дуа, които прекъсват тяхното действие и ефект. Колкото са по-силни, толкова по-далеч ще се разпространят. Това е като среща на две армии, екипирани и с оръжия, всяка от които властва над другите и може да покори противника.

Ако сърцето е изпълнено със споменаване на Аллах и Неговите Дуа, Зикр, Молитви за убежище и Уирд, които никога няма да бъдат забравени да се кажат, с които човек фокусира сърцето и ума си – това е най-великото средство магията да се държи надалеч – преди тя да удари, както и най-великото лекарство след като удари. Вещерите знаят, че тяхната магия може да има пълен ефект само върху сърцата, които са слаби и лесно се влияят, тези, които се ръководят от капризи и желания, заетите с тривиални въпроси. По тази причина често засегнатите са жени, деца, живеещи в отдалечени райони или такива, чието уповаване в Аллах и вярва в Таухид, са слаби, които нямат Уирд, Дуа и молитви за защита, предпазване, за да се рецитират редовно. В заключение – те обикновено засягат онези, които са слаби, лесно се влияят и са склонни към тривиални неща.

Казали са: Жертвата е този, който позволява на магьосничеството да го засегне, защото откриваме сърцето му привързано към вещи, които са важни за него, така че неговото сърце може да бъде контролирано чрез тях посредством връзките, с които се е обвързал. Злите души са единствено способни да вземат контрол над душите, които вече са отслабени, защото сърцата вече са склонни към нешо, което е удобно на злите души и защото са лишени от духовни сили и не могат да се защитават. Така че човек може да ги намери празни, без сила, в несъстояние за борба, склонни към нещата, които са удобни, така че те са ги надвили и е възможно да ги застигне магия или друга вреда.

Имам Ахмад и Тирмиди предават дълъг хадис от ал-Харит ал-Ашари, в който Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари), е казал: „…и се наслаждавам на споменаването на Аллах, затова харесвам човека, преследван от враговете, идва в здрава крепост и така е защитен от тях. Същото е с човек, който не може да защити себе си от Шейтана, освен с помощта на Зикр”. (Предаден от Ахмад в Al-Musnad, 408/202; Тирмиди, no.2867). Хадиса е сахих.

Ядене на фурми на празен стомах (специално се предава за ‘Ажуа фурми – това е сорт фурми, които растат в Медина – бел.пр)

Ал-Бухари предава в неговия Сахих от ‘Амир ибн Са’д, че неговия баща е казал: Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: „Който яде ‘Ажуа фурми всяка сутрин, няма да бъде застигнат от отрова или магия през целия ден до падането на нощта”. Fath Al-Bari, 10/249.

Друг е казал: „Седем фурми”. И според друго предание:
„Който яде седем ‘Ажуа фурми всяка сутрин, няма да бъде застигнат целия ден от отрова или магия”.

Който продължава да яде ‘Ажуа фурми на празен стомах, с правилното намерение и вяра в Аллах, с думите на Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари), ще бъде като имунизиран срещу магии – нито омагьосване, нито отрова ще му навредят. Учени обясняват, че една от основните характеристики на фурмите е, че те са „горещи” и това е достатъчно да се предотврати вредата, но Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) споменава специфичната защита срещу магия. Изглежда, а Аллах знае най-добре, че фурмите съдържат нещо неизвестно за нас, което да защитава срещу отрова и магия. Доверяваме се на думите на един честен (Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари), дори и да не знаем начина, по който действа. Няма съмнение, че фурмите от Медина притежават специални качества, но фурми от Медина не са достъпни, така че всякакви фурми ще вършат работа ин ша Аллах.

Едно от най-великите средства за себезащита срещу злото на магията е да не се правят магии
Тъй като няма идваща добрина от човек, на който е било навредено, не е опазен и онзи, който е с него. Бесовете, които работят с магьосниците знаят много добре, че онези мюсюлмани – мъже или жени, които чукат на вратата вещера, са слаби във вярата и нямат необходимото доверие в Аллах, така че е лесно да им се въздейства.

_________________
О, Аллах! Заради Твоите прекрасни имена и заради онези, в които Твоите имена се проявяват, води ни по Правия път! Позволи ни да видим Твоите качества и имена навсякъде и изчисти огледалата на нашите сърца, за да видим Твоята красота, отразена върху тях!

Advertisements