1. Не извършвай ширк, нека нията (намерението) ти да е чиста пред Аллах. Изучавай таухида.

2. Придържай се към сунната на пророка (с.а.с.) и не прави бид`а (нововъведения в Исляма).

3. Върши добрини, яж халал (позволеното) и се дръж на далеч от всичко което е харам (забранено).

4. Опитай се да заздравиш вярата си и да подобриш характера си.

5. Бъди жаден за знания.

6. Бъди чист от вътре и от вън (в сърцето и на вид).

7. Братко, участвай в груповата молитва (27 пъти повече награда отколкото при самостоятелната молитва).

8. Приканвай към добро и пази от зло.

9. Не спирай да вършиш добрини, но не искай за това нещо добро или похвала от хората, наградата е само от Аллах.

10. Учи се на търпение, това ще ти донесе успех.

11. Събирай се с братята и сестрите ти.

12. Чети Светата Книга на Аллах – Корана.

13. Прави ду`а и зикр (споменавай и се моли на Аллах) след задължителната молитва, както и сутрин и вечер.

14. Давай милостиня.

15. Ставай нощем и се моли отдадено на Господаря ти.

16. Не се дръж несправедливо.

17. Мисли винаги добро за вярващите.

18. Помни: Сатаната ти е враг и той винаги се връща, за да те наговаря.

19. Не говори зад гърба на хората и не слушай такива клюки.

20. Не разпространявай клюки, понеже те водят само до проблеми между хората.

21. Казвай нещо дорбо или си мълчи: „Който вярва в Аллах и в деня на възкресението, трябва да говори добро или да мълчи.” (Бухари, Муслим); Не приказвай глупости.

22. Не лъжи! Даже и на шега.

23. Прикривай грешките на другите и не им търси грешките. Търси по-скоро собствените ти грешки и се опитай да ги поправиш.

24. Не шпионирай.

25. Давай съвети при проблеми или когато някой прави грешки (но тайно и милосърдно).

26. Повелявай доброто и забранявай злото.

27. Не мами.

28. Приканвай хората да вярват в Аллах, прави да`уа.

29. Бъди огледало на религията. Независимо къде и с кого си – представяй Исляма.

30. Съжалявай и моли Аллах за прошка: „Който съжалява за греховете си е като този, който няма грехове.” (Ибн Маджа); Не се радвай за някой грях.

31. Бъди благодарен за даровете на Аллах. Замисли се над всичко, което Аллах ти е дал – няма да можеш да го изброиш. СубханАллах.

32. Не давай фатуа (ислямска присъда) без да имаш знания.

33. Спри езика си.

34. Търпи изпитанията. Аллах ни изпитва според вярата ни, т.е. според това колко е силна тя. Колкото е по-силна, толкова е по-голямо изпитанието.

35. Бъди щедър, не само с имането, а и с държанието и характера ти. Не бъди стиснат!

36. Дръж се добре със съседите ти.

37. Дръж се добре с родителите ти, даже и да са невярващи.

38. Мъжът да е добър към съпругата си и жената де е добра към съпруга си.

39. Дръж се добре с децата ти, понеже те са дар от Аллах. Ако са добри, ще се молят за теб.

40. Поддържай роднинските връзки.

41. Бъди добър към учените, понеже те ни учат на религията.

42. Обичай Исляма и вярващите и не взимай за пазители неверниците, но ги кани по най-добрия начин към Исляма.

43. Не се срамувай заради Исляма.

44. Пречиствай сърцето си. То е царят в тялото, ако е добро и човекът ще е добър. Има три вида сърца: 1) Бяло, чисто, пречистено сърце – сърцето на един му`мин (вярващ); 2) Сърце, каето се колебае (между добро и лошо) – сърцата на повечето мюсюлмани; 3) Мъртво, лошо, черно сърце – сърцето на един неверник/лицемер. При извършването на грях сърцето получава една черна точка и се влошава.

45. Изпълнявай задълженията си (това което е фард). Ако искаш Аллах повече да те обича, тогава върши доброволно нещо (нафил).

46. Бъди запознат със ситуацията и проблемите на мюсюлманите/умата, защото мюсюлманите са една ума, една общност; участвай при решаването на проблемите й, започвайки със себе си; гради общността, не я руши.

48. Националната гордост е погрешна и от времето на джахилията (времето преди Исляма), трябва да сме горди само с религията си.

49. Дръж се на страна от хората, които не практикуват Исляма, понеже иначе и ти ще започнеш да вършиш лоши неща.

50. Бъди сигурен, че истината е в Корана и Суната.

От „Islamforbulgaria“

Advertisements