Пратеникът на Алах (с.а.с.) е казал:

„Смъртта ще бъде представена (на съдния ден) в ролята на един бял овен, и един викащ ще извика:
„Жители на рая!” Те ще се огледат.

Викащият ще каже: „Познавате ли този тук?”

Те ще отговорят: „Да! Това е смъртта.”, понеже всички те са я виждали.

Тогава викащият ще извика: „Жители на ада!”

Те ще се огледат.

Викащият ще каже: „Познавате ли този тук?”

Те ще отговорят: „Да! Това е смъртта.”, понеже всички те са я виждали.

След това овенът ще бъде заколен, след което викащият ще каже:

„Жители на рая! Сега настъпи вечността и няма вече смърт.

И вие жители на ада! Сега настъпи вечността и няма вече смърт.”

След което пророкът (с.а.с.) рецитирал:

39. „И предупреди ги ти [о, Мухаммад] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!”
СУРА 19. МАРИАМ (МАРИАМ)

(Ал-Бухари)

Advertisements