С три групи хора Аллах не проговаря в Съдния ден
предадено от Имам Муслим:

на този който върви влачейки дрехата си,
който изтъква сторената от него добрина
и който се опитва да продаде своята стока лъжейки за качеството и.

Advertisements