Фатима-Зехра (р.а.) веднъж попитала баща си – Мухаммед(с.а.с.):

– Татко, коя е първата жена, която ще влезе в Дженнета? Пратеникът (с.а.с) отговорил:

– В еди кой си квартал има една жена. Тя ще бъде първата, която ще влезе в Дженнета.

Фатима (р.а.) много се развълнувала:

– Татко, тя преди мен ли ще влезе в Дженнета? Пратеникът (с.а.с.) отговорил:

– Да, преди теб ще влезе, ако искаш иди и се запознай с нея, тогава и ти ще разбереш защо тя ще е първата жена, влязла в Дженнета.

Фатима (р.а.) още повече искала да се срещне с нея. Един ден тя тръгнала да търси дома й, намерила го и почукала на вратата. Отвътре се чул глас на старица:

-Кой е?

Фатима (р.а.) се представила и поискала да се запознае с нея, тогава тя отвърнала:

– Дъщерята на Пратеника (с.а.с.), много се радвам, че сте дошли. Аз толкова исках да се запозная с вас, но тъй като не излизам не мога да ви посетя, за мен е голяма чест, че сте дошли чак до тук. Но тъй като не сам поискала разрешение от съпруга си, не мога да ви отворя, за което много се извинявам. Ако дойдете утре,ще взема разрешение и ще си поговорим.

Фатима (р.а.) си тръгнала. Жената разказала случилото се на съпруга си и взела разрешение. На следващия ден Фатима (р.а.) сигурна, че ще се срещне с жената взела със себе си и сина си Хасан. Посрещайки я жената забелязала, че не е сама:

– С вас има и дете? Но аз поисках разрешение само за вас, вие може да влезете, но детето трябва да остане отвън, а ако искате елате утре, ще поискам разрешение и за двама ви – отвърнала жената.

Фатима (р.а.) за втори път се върнала без да може да се срещне с жената. На третия ден взела със себе си и другия си син Хусейн, но на вратата се сблъскала пак със същата ситуация. Хусейн не можел да влезе вътре и отново трябвало да се върнат.

Едва на четвъртия ден, с разрешение за всеки един от тях влезли вътре. Фатима (р.а.) забелязала, че гласа на жената не е същия като този на жената, с която до сега бе разговаряла. Видяла една много красива и млада жена и попитала учудено:

– Когато бях отвън и разговарях с вас гласът ви звучеше по друг начин, а сега по друг, как стана това?

– Когато разговаряхме гласът ми се чуваше отвън, и аз затова си слагам малки камъчета в устата, когато разговарям с хората отвън, да не би някой чужд мъж да чуе гласа ми и така да изпадна в грях.А сега вече махнах камъчетата – отговорила жената.

Очите на Фатима (р.а.) се насълзили, вече разбрала защо тази жена ще влезе в Дженнета преди нея. Жената се обърнала към Фатима (р.а.):

– О, дъщеря на Пратеника на Аллах! Аз дали изпълнявам достатъчно добре задълженията си към съпруга ми? Страхувам се да не би Аллах да ми търси сметка за неподчинение към него.

Фатима (р.а.) и предала радостната вест от баща й и казала:

– Не! Баща ми ме изпрати да те известя, че ти си първата жена, която ще влезе в Дженнета. Нито една жена не може да направи дори една десета от това, което ти правиш.

След като си поговорили малко, Фатима (р.а.) и децата си тръгнали.

Advertisements