1. Проси прошка, а в същото време се отдава на активно греховно неподчинение.

2. Демонстрира скромно, покорно поведение, за да му бъде гласувано доверие, но всъщност се преструва, за да скрие своята нелоялност.

3. Забранява грешното, но самият той не страни от него.

4. Наслаждава се на правилното, но не се придържа към неговите правила.

5. Когато дава, го прави скъпернически, а ако отказва да даде, не предлага извинение.

6. Когато е в добро здраве, се чувства сигурен, но разболее ли се, става от разкайващите се.

7. Ако бъде разорен го обзема тъга, но забогатее ли, се превръща в обект на изкушенията.

8. Надява се на спасение, но не се държи подобаващо за него.

9. Страхува се от наказание, но не взема предпазни мерки срещу него.

10. Желае да получава още блага, но не проявява благодарност (за това което е получил).

11. Харесва идеята за духовната награда, но не проявява търпение.

12. Удължава съня и отлага говеенето.

Advertisements