Една жена, непрекъснато повтаряла слух за неин съсед.
Само за няколко дни, целия квартал знаел за този слух.
Човекът, когото засягал бил дълбоко наранен и обиден.
По-късно жената, отговорна за разпространението на клюката научила, че тя била абсолютна лъжа.
Тя съжалила за постъпката си и решила да поправи стореното.

Дълго мислила как да постъпи, но не успяла да стигне до никакво решение.
Затова решила да потърси съвет от една местна жена , която била много възрастна и мъдра.
Разказала й с най-големи подробности какво се случило и я помолила да я посъветва.
Старата жена казала:
„Иди до пазара и купи едно пиле.
Заколи го и го оскуби.
След това, докато се придвижваш към дома си, разхвърляй перата му по пътя си.“

Въпреки, че била изненадана от съвета, жената постъпила точно така, както й било казано.

На следващия ден отишла при възрастната си съветничка и й докладвала, че е изпълнила точно съвета й.
А старицата отвърнала:
„Сега върви и събери всички пера, които разхвърли вчера и ми ги донеси.“
Жената тръгнала по същия път, по който била вървяла вчера, но там вече нямало пера.
Вятърът ги бил отвял всичките.
След часове, прекарани в търсене, тя се върнала при знахарката, само с три пера в ръката си.
„Виждаш ли,“ казала старата жена, „лесно е да ги разпространиш, но е невъзможно да ги събереш отново.
Същото е и със клюките.
Разпространяването на един слух не отнема много, но веднъж направено, никога не можеш напълно да поправиш нещата!“

На жената не й останало нищо друго, освен да се срещне със съседа си и да му се извини искрено.

Advertisements