“Не виждаш ли ти, че на Аллах се покланя в суджуд    
всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и лу-
ната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и
мнозина от хората?….”
(Сура „Ал Хадж“22: 18)
Advertisements