Няколко фактори и методи, които спомагат за усилване на съсредоточеността и смиреността по време на намаз:

-Кланящият се да си припомня за смъртта, и че е възможно този намаз да е последен за него.

-Да вниква в смисъла на айетите, които се четат.

-Да иска помощ и подкрепа от Аллах Теаля за това.

-Да избягва всичко, което може да го отклони, като шум, места с окачени картини, надписи, украшения и др.

Advertisements