Предава се от Абу Хурейра (р.а) че Пратеникът на
Аллах (с.а.с) е отпивал на три дъха.
Когато приближаваше съда до устата си казваше Бисмиллях (В името на Аллах!) ,
а накрая казваше Ел Хамду Лиллях (хвала на Аллах!)“
Разказано от Ибн Маджа, ал-Баззар и Ат-Табарани в неговия „Ал-Му’джам ал-аусат“

Замислялили сте се защо Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е отпивал така ?

Съгналът за попадането на водата във организма ни се приема първо от Черният дроб .
Ако започнем да пием водата на един дъх вижте какво се случва със черният ни дроб , „СТАВА НА МЕХУРЧЕТА “

Отпиването на глътки Предразполага Черният ни дроб за навлизането на вода в
организмани : Показана на горната снимка.

И още Ползите от изпиване на течности на три пъти:

1. Пробването на водата и течността на вкус, за да се узнае доколко е годна за пиене и каква е температурата й.

2. Избягване на рязката промяна върху нервите, която може да доведе до опасни последствия, а понякога и до смърт.

3. Чрез внимателно отпиване се избягва вероятността от задавяне.

4. Усещане за насипване с по-малко количество вода, защото мозъчните центрове, отговарящи за жаждата отправят сигнали за постъпването на вода в стомаха.

Пратеникът на Аллах (с.а.с) е казал:
„Когато някой от вас пие (вода, течност), нека отпива на малки глътки (полека и внимателно), а не на големи глътки, понеже отпиването на големи глътки може да предизвика болки в стомаха (кубад)“
Разказано от ал-Бейхаки в неговата книга Муснаф

Думата „кубад“ означава също и болка в черния дроб.

Advertisements