Мухаммед (с.а.с.): – „А какво ослепява очите ти?“
Иблис: – „Нощната молитва.“
Мухаммед (с.а.с.): -„Кое е това, което откъсва главата ти?“
Иблис: – „Груповата молитва (молитвата с джемаат).“
Мухаммед (с.а.с.): – „Кой е най-нещастния според теб“?
Иблис: – „Който изоставя молитвата, УМИШЛЕНО.“

Advertisements