Абдуллах Ибни Амр (р.а.)е казал:
„Душите в съня се издигат към небесата, и им бива заповядано да направят седжеде (поклон) при арша (трона на Аллах).
Която е чиста с (уду, абдест) прави седжде до арша, а която не е чиста прави седжде далеч от арша.
Ал-Бухари в „Тарих aл-кебир”-6/292

Advertisements