На времето един цар казал на поданиците си:-Който от вас даде садака,ще му отсека ръката! Хората запо4нали да се въздържат да дават садака.Но се слу4ило така,4е един просяк,измъ4ван от глад,оти6ъл при една женаи помолил: -Дай ми нещо! -Как ще ти дам,щом царят отси4а ръката на всеки,който даде садака!-отговорила тя.И все пак когато той помолил пак в Името на Аллах,тя се осмелила да му даде две питки хляб.Вестта за това стигнала до царя,той наредил да и отсекат двете и ръце и тя се прибрала саката у дома.След известно време царят казал на майка си: -Искам да се оженя!-Тук наблизо живее жена,по-хубава от която не може да се види на света,ала има голям недостатък-тя е без ръце!-отговорила майката.-Искам да я видя настоял царят.Майката я довела при него и когато той я зърнал,на4аса я харесал,оженил се за нея и тя заживяла в харема му.Това била същата жена,която била дала на просяка двете питки.Когато царят се оженил за нея,другите му жени и позавидели,написали му писмо и я наклеветили,4е е разпътна.А тя по това време му родила син.Царят наредил на майка си да я отведе в пустинята и да я изостави там.Майката изпълнила повелята му и се върнала.Жената заплакала.Вървяла,щто вървяла,детето висяло на 6ията и.Минала край поток,колени4ила,за да се напие,4е била много жадна.Но когато се навела,детето и паднало във водата.Седнала жената и гор4иво заоплаквала детето си.Наблизо минали двама ду6и и я запитали:-Защо пла4е6? -Детето ми падна във водата!Двамата мъже се помолили на Аллах и водата докарала детето при майката живо и здраво.-Иска6 ли Аллах да ти Върне ръцете?-запитали те.-Как да не искам!-отговорила жената.И те пак се помолили на Аллах и ръцете и се върнали на мястото си по-здрави отпреди..После те запитали жената:-А ти знае6 ли кои сме?-Аллах най-добре Знае!-отговорила тя.Тогава двамата мъже рекли:-Ние сме онези две питки,които ти даде на просяка и зарадо които царят ти отсе4е ръцете!Благодари на Аллах(Дж.Дж.),Който ти Върна и сина и ръцете!И тя казала със сълзи на о4и Елхамдулиллях благодаря ти Аллах…

Advertisements