Аллах (с.т) казва, науката доказва…..

Корана е книгата на Аллах, това доказва и науката през 20 и 21 век. Някои от тези доказателства излизат на бял ден едва през нашата епоха, но за тях Аллах (с.т) ни съобщава още преди 1400г.

В сурата Ан-Немл Аллах (с.т) ни разказва: „Когато (Сюлейман и неговата войнска) пристигнаха в Долината на мравките, една мравка рече: “О, мравки, влезте в жилищата си, за да не ви премажат Сулайман и воините му, без да усетят!” (Немл-18).

Мравките говорят една с друга, това ни съобщава Аллах (с.т) още преди 1400г., но на нас ни трябваше да минат векове, за да се уверим!!

Mравките не само издават звуци, но и водят разговори помежду си. Учените дори твърдят, че имат доста богат речник.

С помощта на миниатюрни микрофони и говорители, поставени в мравуняците, става ясно, че царицата мравка дава указания на работниците си, както и че всеки звук в колонията провокира различна реакция.

До сега това не е било възможно, но с напредването на техническото развитие, се създават микрофони, които да се поставят в мравуняците и да не притесняват живота на обитателите им.

Става ясно и че други насекоми, като голямата синя пеперуда например, могат да имитират звуците на царицата мравка и така с хитрост да карат другите мравки да изпълняват нарежданията им.

Изследователите продължават с изучаването на езика на мравките, като са убедени, че в бъдеще ще разкрият още по-голямо разнообразие в речника им.Това освен, че е любопитно, според тях ще помогне за по-доброто изучаване на начина им на живот и респективно за опазването на някои от най-застрашените видове.

Advertisements