mus_img1Има няколко препоръчителни неща в сунната, когато един мусюлманин реши да консумира брака си.

1. Да се отнася мило и учтиво към невестата, поднасяйки й чаша прясно мляко. В хадис Асма бинт Язид казва: „ Аз приготвих Айша, когато тя се омъжи за Пратеника саллаллаху алейх уа саллам. Отидох при него и го поканих да дойде да я види (без хиджаб). Той дойде и седна до нея и донесе голяма чаша с мляко. Пратеникът саллалаху алейх уа саллам пийна малко и след това предложи и на нея, но тя наведе главата си и се изчерви. Аз я смъмрих и й казах: „Вземи я от ръката му“, така че тя я взе и пи малко. Тогава Пратеникът саллаллаху алейх уа саллам й каза: „Дай малко и на своя другар (имайки в предвид себе си)“ (Ахмад, класифициран като сахих от Албани)

2. Той трябва да сложи ръката си върху главата на невестата и да отправи дуа за нея, казвайки „Бисмиллях“ и да се помоли за берекят, казвайки следните думи (предадени от Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас), който казва: „Пратеникът саллаллаху алейх уа саллам каза: Когато някой от вас се ожени, нека каже: О, Аллах, моля те за найената доброта и за доброто, което си вложил в нея и търся убежище при теб от нейното зло и злото, което си вложил в нея. Абу Дауд казва, че Абу Саид е добавил: След това нека постави ръката си върху челото й и да помоли за берекят.“ (Абу Дауд)

3. Той трябва да отслужи два рак‘ата заедно с нея, бидейки имам, защото това се счита като практика на благочестивите салаф. Мъж на име Абу Хариз дошъл при Абдуллах ибн Масуд и му казал: „Ожених се за младо девствено момиче и ме е страх, че ще ме намрази. Абдуллах казал: „Любовта идва от Аллах, а омразата – от Шайтана, който иска да те накара да мразиш онова, което Аллх е позволил. Когато тя дойде при теб, кажи й да отслужи два рак‘ата зад теб.“

4. Непосредствено преди да консумира брака, той трябва да каже думите, предадени в хадиса от ибн Аббас, в който Пратеникът саллаллаху алейх уа саллам казва: „Когато някой от вас иска да има полов контакт със съпругата си, нека каже: Бисмиллях. О, Аллах, предпази ни от Шайтана и предпази от Шайтана това, което ще ни дариш.“ – и ако им бъде отредено да имат дете, Шайтана няма да му навреди. (Бухари)

Източник:

http://www.islam.forumup.com

Advertisements