Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: “Всички грехове Всевишният Аллах ги забавя до Съдния ден, освен неуважението към родителите. За това Аллах избързва и наказва извършителя в този живот преди смъртта.” (Табарани и Хаким)

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:
“Всички грехове Всевишният Аллах ги забавя до Съдния ден, освен неуважението към родителите.
За това Аллах избързва и наказва извършителя в този живот преди смъртта.”
(Табарани и Хаким)

Advertisements